Objavljeno: 28. 2. 2019. u 16:05
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 28. veljače 2019.

1. Ovjera zapisnika 

1.a. Zapisnik 6. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 30. siječnja 2019.

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru asistenta od 30. siječnja 2019.

2.b. Odluka o izboru Petra Uškovića Croate u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije

 

3. Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani stare povijesti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

4. Ostala kadrovska pitanja

4.a. Odluka o koordinatoru za studente s invalidnošću

4.b. Odluka o koordinatoru nastavne i nastavničke prakse

4.c. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva za ocjenu nastupnoga predavanja u natječaju radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrije

4.d. Odluka o imenovanju mentora asistentu Vanji Kopilašu

4.e. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc. Davora Piskača u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polju filologije

4.f. Odluka o utvrđivanju potrebe za produljenjem radnoga odnosa i imenovanju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija znanstvene, odnosno nastavne izvrsnosti

 

5. Nastava i studenti

5.a. Odluka o upisnim kvotama na preddiplomskim studijima i integriranom studiju u ak. god. 2019./2020.

5.b. Odluka o upisnim kvotama za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2019./2020.

5.c. Odluka o dopuni odluke o imenovanju demonstratora u zimskom semestru ak. god. 2018./2019.

5.d. Odluka o predlaganju članova Izbornoga povjerenstva za provedbu studentskih izbora i Povjerenstva za prigovore na tijek i rezultate studentskih izbora iz reda nastavnika Hrvatskih studija

5.e. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

 

6. Osiguravanje kvalitete

6.a. Odluka o podjeli nagrade za visoku međunarodnu vidljivost u 2017. godini

 

7. Znanstveno-nakladnička djelatnost

8. Poslijediplomski studiji

8.a. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Tanje Pavelin od 14. prosinca 2018.

8.b. Odluka o dopuni Konačne odluke o upisu na doktorski studij povijesti

 

9. Financije

9.a. Odluka o donošenju Završnoga računa za 2018. godinu

 

Odluke koje je pročelnik donio temeljem prijedloga ZNV-a od 28. veljače 2019.

A. Odluka o održavanju studentskih izbora i roku predaje kandidatura

B. Odluka o Izbornom povjerenstvu za provedbu studentskih izbora

C. Odluka o Povjerenstvu za prigovore na tijek i rezultate studentskih izbora

 

Iz radnih materijala za 7. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 28. veljače 2019.

6.b. Izvješće o radu Savjetovališta Hrvatskih studija od 12.10.2017. do 22.2.2019.

7.a. Izvješće Ureda za izdavačku djelatnost o otisnutim naslovima u 2018. godini

7.b. Plan znanstveno-nakladničke djelatnosti u 2019. godini
 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic