Objavljeno: 31. 1. 2019. u 10:47
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 30. siječnja 2019.

 

1. Ovjera zapisnika

1.a. Zapisnik 5. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 18. prosinca 2018.

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Izvješće stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc. Hrvoja Matakovića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju sociologije i politologije

2.b. Izvješće stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc. Domagoja Vidovića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrije

2.c. Izvješće stručnoga povjerenstva radi izbora Vanje Kopilaša u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području društvenih znanosti, polju psihologije

2.d. Izvješće stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc. Tanje Grmuše u naslovno znanstveno-zvanje docenta u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.e. Izvješće stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc. Lane Ciboci u naslovno znanstveno-zvanje docenta u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani komunikologije

2.f. Odluka o izboru Petra Uškovića Croate u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije

 

3. Pokretanje postupaka

3.a. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišnoga nastavnika dr. sc. Marjana Ninčevića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opće pedagogije na Odsjeku za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

3.b. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Marije Brajdić Vuković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, na Odsjeku za sociologiju

3.c. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišnoga nastavnika dr. sc. Ivana Burića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, na Odsjeku za komunikologiju

3.d. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišnoga nastavnika dr. sc. Tomislava Popića u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti, na Odsjeku za povijest

3.e. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice Zdravke Martinić-Jerčić u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije, na Odsjeku za hrvatski latinitet

 

4. Raspisivanje javnih natječaja

4.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti

4.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, grani školske psihologije i psihologije odgoja i obrazovanja

4.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani pomoćne povijesne znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

5. Ostala kadrovska pitanja

5.a. Odluka o davanju prijedloga da se počasno zvanje professor emeritus dodijeli prof. dr. sc. Miji Koradi

5.b. Odluka o zahtjevu doc. dr. sc. Tomislava Janovića za izuzećem predsjednice i zamjenika predsjednika Etičkoga povjerenstva Hrvatskih studija

 

6. Studijski programi

6.a. Odluka o prihvaćanju 71 opisa predmeta na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva na hrvatskom jeziku

6.b. Odluka o prihvaćanju 71 opisa predmeta na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva na engleskom jeziku

6.c. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta „Ljudska prava“ na preddiplomskom studiju sociologije

6.d. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta „Uvod u kliničku psihologiju“ na preddiplomskom studiju psihologije

6.e. Odluka o prihvaćanju opisa predmetâ „Diplomatika s egdotikom i kronologijom“, „Hrvatsko građansko društvo 1848.–1914.“, „Hrvati u staroj dijaspori“ i „Vukovarska bitka – vojni i politički aspekti“ na preddiplomskom studiju povijesti

 

7. Nastava i studenti

7.a. Izmjene i dopune Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

 

8. Znanost

8.a. Davanje poticaja za podjelu godišnje nagrade za znanost za 2018. godinu za značajno znanstveno dostignuće iz područja humanističkih znanosti

 

9. Poslijediplomski studiji

9.a. Odluka o dopuni Konačne odluke o upisu na doktorski studij kroatologije

 

10. Zapošljivost diplomiranih studenata

10.b. Odluka o izjednačenju stručnih naziva svršenih studenata dodiplomskoga studija kroatologije s akademskim nazivima prema bolonjskom sustavu

 

11. Međunarodna suradnja

11.a. Odluka radi ocjene i rangiranja na programe mobilnosti
 

Iz radnih materijala za 6. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 30. siječnja 2019.

10.a. Kroatolozima omogućen rad u osnovnoj školi – obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i pregled zapošljivosti diplomanata Hrvatskih studija u odgojno-obrazovnim ustanovama

11. Pravilnik Sveučilišta u Zagrebu o međunarodnoj mobilnosti, na snazi od 20. travnja 2017.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS