Objavljeno: 20. 12. 2018. u 10:51
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 18. prosinca 2018.

1. Ovjera zapisnika 

1.a. Zapisnik 4. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 5. prosinca 2018.

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o izboru dr. sc. Viktorije Franić Tomić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Danijela Labaša u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u području društvenih znanosti, polju znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.c. Odluka o izboru dr. sc. Monike Komušanac u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju demografije

 

3. Pokretanje postupaka

3.a. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišnoga nastavnika dr. sc. Zvonimira Čuljka u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, grani spoznajne teorije

 

4. Studijski programi

4.a. Odluka o ustrojavanju studija demografije i hrvatskoga iseljeništva

 

5. Nastava i studenti

5.a. Odluka o dopuni Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

 

6. Osiguravanje kvalitete

6.a. Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na Hrvatskim studijima u ak. god. 2017./2018.

6.b. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete na Hrvatskim studijima u ak. god. 2018./2019.

 

7. Znanost

7.a. Odluka o imenovanju uredništva Kroatologije, časopisa za hrvatsku kulturu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

7.b. Odluka o predlaganju knjige Logika i dokazi doc. dr. sc. Sandra Skansija u niz Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis

7.c. Odluka o prihvaćanju prijedloga projekta „Hrvatski pomorski regesti XVIII. stoljeća – novi izvori za pomorsku povijest Hrvata u susretu s drugim narodima i vjerama na Jadranu“

7.d. Odluka o predloženiku za nagradu HAZU iz područja tehničkih znanosti

 

8. Poslijediplomski studiji

8.a. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Anteje Čošić od od 9. studenoga 2018.

8.b. Prijedlog Izvedbenoga nastavnoga plana poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije u akademskoj godini 2018./2019.

8.c. Odluka o dopuni Konačne odluke o upisu na doktorski studij povijesti

8.d. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada mr. sc. Zvonimira Ancića od 17. srpnja 2018.

8.e. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Stipe Ledića

8.f. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Julija Pajčića

 

9. Financije

9.a. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

9.b. Odluka o prihvaćanju Financijskoga plana za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic