Objavljeno: 10. 12. 2018. u 12:30
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 5. prosinca 2018.

1. Ovjera zapisnika 

1.a. Zapisnik 1. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 18. listopada 2018.

1.b. Zapisnik 2., izvanredne elektroničke sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 29.–31. listopada 2018.

1.c. Zapisnik 3., svečane sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 16. studenoga 2018.

1.d. Zapisnik 13. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 28. rujna 2018.

 

2. Odlučivanje temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Andreje Vranić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani opće psihologije

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Marije Florencije Luchetti u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju sociologije

2.c. Odluka o izboru dr. sc. Andreje Brajša-Žganec u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani razvojne psihologije

2.d. Odluka o izboru dr. sc. Krešimira Bušića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.e. Odluka o izboru Jurija Borne Jurčevića u naslovno suradničko zvanje asistenta u području humanističkih znanosti, polju povijesti

2.f. Odluka o izboru dr. sc. Sanje Vulić Vranković znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.g. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Tamare Tvrtković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije

2.h. Odluka o izboru Petra Bilobrka u naslovno suradničko zvanje asistenta, u području humanističkih znanosti, polju religijskih znanosti

2.i. Odluka o izboru Igora Vranića u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani komunikologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust)

 2.j. Odluka povodom Izvješća Stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjenju uvjetâ i utemeljenosti prijedloga za izbor dr. sc. Tomislava Janovića u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije

2.k. Odluka povodom Izvješća Stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjenju uvjetâ i utemeljenosti prijedloga za izbor dr. sc. Tomislava Janovića u znanstveno-nastavno izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije

 

3. Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti 

3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

4. Ostala kadrovska pitanja

4.a. Odluka o imenovanju mentora asistentici Jeleni Jureti

4.b. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke, klasa 640-01/17-2/0011, ur. broj 380-1/1-17-003, od 4. prosinca 2017.

4.c. Odluka o izmjeni Odluke, klasa 640-01/17-2/0006, ur. broj 380-1/1-17-018, od 5. lipnja 2017.

4.d. Davanje suglasnosti na pročelnikovu odluku o razrješenju predstojnika Odsjeka za kroatologiju

4.e. Davanje suglasnosti na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za kroatologiju

4.f. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju stručnoga povjerenstva za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju kroatologije, klasa 640-01/16-2/32, ur. broj 380-1/1-16-13, od 26. siječnja 2016.

 

5. Studijski programi

5.a. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj na diplomskom studiju povijesti

 

6. Nastava i studenti

6.a. Prijedlog izmjena i dopuna Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

6.b. Odluka o imenovanju demonstratora u zimskom semestru akademske godine 2018./2019.

7.a. Karakteristike studenata prve godine preddiplomskog studija na Hrvatskim studijima u akademskoj godini 2018./19.

 

8. Znanost

8.a. Odluka o suorganizaciji znanstvenoga skupa Otvaranje imenika – Ubijena i ranjena djeca u Domovinskom ratu (Pridvorje, 4.–6. travnja 2019.)

 

9. Poslijediplomski studiji

9.a. Odluka o izmjeni Odluke o sastavu Vijeća poslijediplomskih studija

9.b. Odluka o financiranju doktorskoga studija zaposlenicima Hrvatskih studija

9.c. Odluka o razdvajanju mentorstva od članstva u povjerenstvima poslijediplomskih studija

9.d. Prijedlog Izvedbenoga nastavnoga plana poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti u akademskoj godini 2018./2019.

9.e. Prijedlog konačne odluke o upisu na doktorski studij povijesti

9.f. Prijedlog konačne odluke o upisu na doktorski studij kroatologije

9.g. Odluka o promjeni mentora i teme doktorandu Filipu Kataniću

9.h. Odluka o promjeni mentora doktorandu Vladimiru Šumanoviću

9.i. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Marine (s. Ivane Pavle) Novine

9.j. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Marka Pijovića

9.k. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Filipa Katanića od 20. srpnja 2018.

9.l. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Marije Brdarević od 12. rujna 2018.

9.m. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Zvonimira Ancića od od 17. srpnja 2018.

9.n. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Mije Belje od od 7. studenoga 2018.

 

Iz radnih materijala za 4. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 5. prosinca 2018. 

7.a. Karakteristike studenata prve godine preddiplomskoga studija na Hrvatskim studijima u akademskoj godini 2018./19.

 

Odluke koju je Pročelnik donio temeljem suglasnosti Znanstveno-nastavnoga vijeća dobivene 5. prosinca 2018.

Odluka o razrješenju predstojnika Odsjeka za kroatologiju

Odluka o imenovanju predstojnice Odsjeka za kroatologiju

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS