Objavljeno: 17. 7. 2018. u 11:51
Administrator

Facultas Studiorum Croaticorum

1. Odluka o potvrdi Odluke o pokretanju inicijative za promjenu statusa Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija i o izradbi elaborata o provođenju statusne promjene

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Lucije Miškulin Saletović u nastavno zvanje i na radno mjesto višega predavača u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani anglistike i germanistike

 

3. Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), u punom radnom vremenu

 

4. Imenovanje mentora

4.a. Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Jelene Marčičić mentoricom asistentici Ani Petak

 

5. Studijski programi

5.a. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna, do 20 %, studijskoga programa trogodišnjega jednopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija psihologije

5.b. Odluka o utvrđivanju 37 opisa predmeta dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije

5.c. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću na diplomskom studiju psihologije

5.d. Odluka o prihvaćanju pet opisa predmeta na nastavničkim smjerovima 

5.e. Odluka o prihvaćanju deset opisa predmeta na studiju sociologije

5.f. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Elektronički tekstovi na studiju komunikologije.

 

Nastava i studenti

6. Odluka o potvrdi Informacije o razredbenom postupku za upis na diplomski studij i Uvjeta za upis diplomskoga studija u ak. god. 2018./2019.

7.a. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskoga i diplomskoga studija filozofije

7.b. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskoga latinskoga jezika i diplomskoga studija hrvatskoga latiniteta

7.c. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskoga i diplomskoga studija komunikologije

7.d. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskoga i diplomskoga studija kroatologije

7.e. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskoga i diplomskoga studija povijesti

7.f. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskoga i diplomskoga studija psihologije

7.g. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskoga i diplomskoga studija sociologije

7.h. Odluka o donošenju izvedbenoga nastavnoga plana nastavničke naobrazbe na nastavničkim smjerovima diplomskih studija 

 

Poslijediplomski studiji

8. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Marka Vukičevića

9. Odluka o školarinama i naknadama troškova na poslijediplomskim studijima

10. Natječaj za upis u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.


Iz radnih materijala za 11. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 12. srpnja 2018.

Reakreditacija doktorskih studija

11. Kroatologija: Izvješće stručnoga povjerenstva iz veljače 2018., Odgovor od 22. ožujka 2018., Akreditacija preporuka od 8. lipnja 2018.

12. Kroatologija: Izvješće stručnoga povjerenstva iz veljače 2018., Odgovor od 22. ožujka 2018., Akreditacija preporuka od 8. lipnja 2018.

 

Obavijesti iz Uprave

13. Inicijativa prof. Tuge Tarle od 5. srpnja 2018.

14. Presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu broj Pr-1189/17 od 6. srpnja 2018.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic