Objavljeno: 4. 6. 2018. u 07:18
Uređeno: 12. 6. 2018. u 13:47
Administrator

Nastupna predavanja

3.a. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva za ocjenu nastupnoga predavanja dr. sc. Krešimira Bušića u natječaju radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, za rad na Odsjeku za povijest
3.b. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva za ocjenu nastupnoga predavanja dr. sc. Ivane Klinčić u natječaju radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, za rad na Odsjeku za kroatologiju

Ovjera zapisnika

4. Ovjera zapisnika 5. redovite sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 31. siječnja 2018.

Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

5.a. Odluka o izboru Marije Lučić u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije
5.b. Odluka o izboru Ane Petak u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
5.c. Ponovljena odluka o izboru dr. sc. Renata Matića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
5.d. Odluka o izboru dr. sc. Stjepana Šterca u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju geografije, grani društvene geografije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Raspisivanje javnih natječaja

6.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrije
6.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije
6.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, u području društvenih znanosti, polju interdisciplinarnih društvenih znanosti
6.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, u području društvenih znanosti, polju sociologije
6.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, u području humanističkih znanosti, polju povijesti 

7. Imenovanje mentora

7.a. Odluka o imenovanju mentora asistentici Tamari Kunić
7.b. Odluka o imenovanju mentora asistentu Draženu Malešu
7.c. Odluka o imenovanju mentora asistentu Matijasu Bakoviću

Ostala kadrovska pitanja

8. Odluka o pokretanju reizbora dr. sc. Eve Anđele Delale u znanstveno-nastavno zvanje docenta 
9. Odluka o pokretanju reizbora dr. sc. Lucije Miškulin Saletović u nastavno zvanje višega predavača
10. Odluka o utvrđivanju potrebe za produljenjem radnoga odnosa, predlaganju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti i imenovanju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti
11. Odluka o neplaćenom dopustu asistentice Anđelke Raguž
12. Davanje suglasnosti na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika odsjeka

Nastava i studenti

13. Odluka o naknadama za provedbu testa apstraktnoga mišljenja 2018. godine
14. Kalendar nastave i ispitnih rokova u XXVII. akademskoj godini (2018./2019.)
15. Odluka o raspodjeli upisnih kvota na diplomskim studijima Hrvatskih studija u akademskoj godini 2018./2019.
16. Zaključak o povjerbi utvrđivanja uvjeta diplomskih upisa u ak. god. 2018./2019. Kolegiju Hrvatskih studija
17. Odluka o izboru radova studenata Hrvatskih studija za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2017./2018.

Znanost

18. Odluka o suorganizaciji Trećega hrvatskoga iseljeničkoga kongresa „Odlazak – ostanak – povratak“ (Osijek, 29. lipnja – 1. srpnja 2018.)
19. Odluka o suorganizaciji međunarodnoga stručno-znanstvenoga skupa „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“ (Zagreb, 6.–8. prosinca 2018.)
20. Odluka o dopuni Odluke od 4. prosinca 2017. o prihvaćanju projekta Hrvatski odostražni rječnik
21. Odluka o pokretanju niza Izdanja na stranim jezicima

Osiguravanje kvalitete

23. Odluka o dopuni Odluke od 19. prosinca 2017. o dodjeli nagrada za visoku međunarodnu vidljivost

Poslijediplomski studiji

25. Odluka o dopuni Konačne odluke od 4. prosinca 2017. o upisu na doktorski studij kroatologije
26. Odluka o promjeni mentora doktorandu Franji Juriću
27. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Mirele Lenković od 4. travnja 2018.
28. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Dubravke Vlaičević

Iz radnih materijala za 9. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 30. svibnja 2018.

1. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. svibnja 2018. o dodjeli počasnoga zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Alojzu Jembrihu
2. Provedba točke II. Zaključka ZNV-a od 19. prosinca 2017. s izvatkom iz ovjerovljenoga zapisnika senatske sjednice o izvješću podnesenom Senatu Sveučilišta u Zagrebu 27. veljače 2018. o prvoj fazi reforme Hrvatskih studija 
3. Akreditacijska preporuka Agencije za visoko obrazovanje od 4. svibnja 2018. u postupku reakreditacije Hrvatskih studija
22. Sporazum od 9. svibnja 2018. između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Mostaru o suradnji na projektu „Studentska virtualna mreža“ 
24. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu; stupio na snagu 24. svibnja 2018.; rok za usklađenje je do 24. studenoga 2018. 
29. Presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu, broj Pr-1031/17-28 od 19. travnja 2018.
30. Odluka pročelnika Hrvatskih studija o evidenciji službenih događanja od 25. svibnja 2018.
31. Presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu, broj Pr-1183/17-26 od 29. svibnja 2018.

Odluka koju je Pročelnik donio temeljem suglasnosti Znanstveno-nastavnoga vijeća dobivene 30. svibnja 2018.

Odluka od 30. svibnja 2018. o imenovanju doc. dr. sc. Jelene Maričić predstojnikom Odsjeka za psihologiju
 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic