Objavljeno: 3. 4. 2018. u 09:40
Uređeno: 12. 6. 2018. u 13:47
Darko Čokor

Ovjera zapisnika

1.a. Ovjera zapisnika 3. redovite sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 19. prosinca 2017.

1.b. Ovjera zapisnika 6. izvanredne elektroničke sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane od 9. do 12. veljače 2018.

1.c. Ovjera zapisnika 7. izvanredne sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane od 21. veljače 2018.

 

Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o izboru Petra Uškovića Croate u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Renata Matića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.c. Odluka o izboru Vedrane Vojković Estatiev u naslovno nastavno zvanje višega predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije

2.d. Odluka o izboru Dražena Maleša u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani komunikologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.e. Odluka o izboru Vanese Varge u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.f. Odluka o izboru Tamare Kunić u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani novinarstva, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.g. Odluka o izboru Marka Pavića u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.h. Odluka o izboru dr. sc. Nine Ožegović u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.i. Odluka o izboru Maje Fišter u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.j. Odluka o izboru Angele Crnobrnje u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije

2.k. Odluka o izboru dr. sc. Eve Katarine Glazer u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani stare povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.l. Odluka o izboru dr. sc. Vladimire Rezo u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.m. Odluka o izboru dr. sc. Irene Benyovsky Latin u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti

 

Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju sociologije i politologije (vanjska suradnja na predmetima Uvod u javne politike i Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije)

3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području društvenih znanosti, polju sociologije

3.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, u području interdisciplinarnih znanosti, polju kroatologije (s istraživačkim fokusom u tematskom okviru hrvatskoga jezikoslovlja)

3.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja u predmetu Marketinška komunikacija i publicitet)

3.f. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju geografije, grani društvene geografije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

Ostala kadrovska pitanja

4. Odluka o utvrđivanju potrebe za produljenjem radnoga odnosa, predlaganju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti i imenovanju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti

 

Suglasnosti

5.a. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za hrvatski latinitet 

5.b. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Znanstvenoga zavoda 

 

Studijski programi

6.a. Odluka o potvrdi Zaključka od 21. veljače 2018. radi postizanja dvopredmetnosti diplomskih studija

6.b. Odluka o potvrdi Zaključka od 21. veljače 2018. radi planiranja nastavničke naobrazbe

6.c. Odluka o potvrdi Odluke od 7. ožujka 2018. o pristupanju promjenama studijskih programa radi uvođenja dvopredmetnosti diplomskih studija 

6.d. Odluka o potvrdi Odluke od 7. ožujka 2018. o pristupanju promjenama jednopredmetnih studijskih programa sociologije 

6.e. Odluka o potvrdi Odluke od 21. ožujka 2018. o studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva 

7.a. Odluka o donošenju većih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija filozofije

7.b. Odluka o donošenju većih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije

7.c. Odluka o donošenju sržnoga dijela nastavničkoga smjera dvopredmetnih diplomskih studijskih programa

7.d. Odluka o donošenju većih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija filozofije

7.e. Odluka o donošenju većih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija hrvatskoga latiniteta

7.f. Odluka o donošenju većih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije

7.g. Odluka o donošenju većih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija povijesti

 

Nastava i studenti

8. Odluka o promjenama Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija u ljetnom semestru XXVI. ak. god. 2017./2018

9.a. Odluka o drugoj dopuni Odluke o imenovanju demonstratora u zimskom semestru

9.b. Odluka o imenovanju demonstratora u ljetnom semestru

10. Odluka o razredbenom povjerenstvu za upis na diplomske studije u akademskoj godini  2018./2019.

11. Odluka o razredbenom povjerenstvu za upis na studij Hrvata izvan RH

 

Osiguravanje kvalitete

14. Odluka o prihvaćanju godišnjega izvješća u području osiguravanja kvalitete na Hrvatskim studijima za akademsku godinu 2016./2017.

15. Odluka o prihvaćanju plana aktivnosti u području osiguravanja kvalitete na Hrvatskim studijima u akademskoj godini 2017./2018.

 

Znanost

15.a. Odluka o Povjerenstvu za znanstveno-nakladničku djelatnost

16. Odluka o prihvaćanju projekta „Povijesni razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovine XX. stoljeća – Rad Stanice/Zavoda za savjetovanje pri izboru zvanja od 1931. do 1948.“

17. Odluka o organizaciji međunarodnoga znanstvenoga skupa „1918.–2018.: Povijesni prijepori i Hrvatska danas“

18. Odluka o suorganizaciji znanstvenoga skupa „Sisačka bitka 1593.“

19. Odluka o suorganizaciji stručnoga skupa „Odgoj očima psihoterapeuta – pogledi i praksa različitih pristupa“

20. Odluka o suorganizaciji stručnoga skupa „Teškoće na radnom mjestu očima psihoterapeuta – pogledi i praksa različitih pristupa“

21. Odluka o dopuni odluke o prihvaćanju projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori

 

Poslijediplomski studiji
22.a. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Slavena Kale

22.b. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Gorana Lojkića

23.a. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Frane Stojića od 12. prosinca 2017.

23.b. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Ivana Restovića od 21. veljače 2018.

23.c. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Ive Jurčević od 23. veljače 2018.

23.d. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Franje Puškarića od 6. ožujka 2018.

24. Odluka o dopuni Konačne odluke o upis na doktorski studij povijesti od 4. prosinca 2017.

25. Odluke o promjeni Odluke o prihvaćanju Financijskoga plana od 28. rujna 2017.

 

Iz radnih materijala za 8. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 29. ožujka 2018.

12. Obavijest o zahtjevu za dodjelu ECTS-bodova ljetnoj školi Informacijska tehnologija i mediji

13. Obavijest o Danu otvorenih vrata 25. travnja 2018.

21.a. Obavijest da je Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu dodijelilo Godišnju nagradu mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2017. dr. sc. Stipici Grgiću

 

Odluke koje je pročelnik donio temeljem suglasnosti Znanstveno-nastavnoga vijeće dobivene 29. ožujka 2018.

Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Marka Jerkovića predstojnikom Odsjeka za hrvatski latinitet

Odluka o imenovanju dr. sc. Katice Jurčević predstojnicom Znanstvenoga zavoda

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic