Objavljeno: 26. 2. 2018. u 15:36
Uređeno: 27. 2. 2018. u 18:46
Darko Čokor

Isprave koje je Znanstveno-nastavno vijeće donijelo 31. siječnja 2018.

1.b. Ovjera zapisnika 4., izvanredne elektroničke, sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane od 2. do 4. siječnja 2018.

Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o izboru dr. sc. Šime Deme u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Ivane Greguric u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.c. Odluka o izboru Adriana Jadranka Belje u naslovno nastavno zvanje višega predavača, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije

2.d. Odluka o izboru Siniše Prekratića u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije

2.e. Odluka o izboru dr. sc. Ive Džinića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju interdisciplinarnih humanističkih znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.f. Odluka o izboru dr. sc. Karoline Vrban Zrinski u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.g. Odluka o izboru dr. sc. Ane Volarić Mršić u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.h. Odluka o izboru Dajane Šošić u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.i. Odluka o izboru Vladimira Pavlića u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.j. Odluka o izboru dr. sc. Stipice Grgića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.k. Odluka o izboru Joška Pavkovića u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti

2.l. Odluka o izboru dr. sc. Katice Jurčević na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, u Znanstvenom zavodu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Medijski menadžment)

3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Odsjeku za komunikologiju

Studijski programi

4.a. Zaključak o nastavi na stranim jezicima

4.b. Odluka o usklađenju Izvedbenoga nastavnoga plana u ljetnom semestru ak. god. 2017./18. s odobrenim studijskim programima

Nastava i studenti

5.a. Odluka o predlaganju upisnih kvota na preddiplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.

5.b. Odluka o imenovanju Razredbenoga povjerenstva za upis na preddiplomske studije u akademskoj godini 2018./2019.

Znanost

7. Strateški program znanstvenih istraživanja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2018. do 2023. godine, utvrđen na sjednici Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija od 23. siječnja 2018. nakon provedenoga savjetovanja sa zaposlenicima i vanjskim suradnicima

8. Odluka o suorganizaciji 14. znanstvene konferencije Europske mreže mladih specijalista u športskoj psihologiji

Poslijediplomski studiji 

9.a. Odluka o dopuni Konačne odluke o upis na doktorski studij povijesti od 4. prosinca 2017.

9.b. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Petra Bilobrka od 22. studenoga 2017.

9.c. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Hrvoja Mandića od 12. siječnja 2018.

9.d. Odluka o prihvaćanju zapisnika s obrane doktorskoga rada Darjana Godića od 29. studenoga 2017.

9.e. Odluka o prihvaćanju zapisnika s obrane doktorskoga rada Igora Josipovića od 19. siječnja 2018.

9.f. Odluka o izmjeni Odluke o sastavu Vijeća poslijediplomskih studija

10. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za psihologiju 

11. Odluka o izmjeni Odluke od 26. listopada 2017. (promjena člana stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u polju filozofije)

12. Informacija o senatskoj Odluci od 17. siječnja 2017. i statusu privremenih tijela Hrvatskih studija

 

Iz radnih materijala za 5. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 31. siječnja 2018.

4. Zaključci Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa od 23. siječnja 2018. povodom Izvješća o 18 akata Odbora za upravljanjem kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu od 22. prosinca 2017.

7. Odluka Povjerenstva za reformu studijskih programa od 23. siječnja 2018. o utvrđenju Prijedloga strateškoga programa znanstvenih istraživanja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2018. do 2023. godine, nakon provedenoga savjetovanja sa zaposlenicima i vanjskim suradnicima

Odluka koju je pročelnik donio temeljem suglasnosti Znanstveno-nastavnoga vijeće dobivene 31. siječnja 2018.

Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Jelene Maričić predstojnicom Odsjeka za psihologiju

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic