Objavljeno: 20. 12. 2017. u 15:58
Darko Čokor

Isprave koje je Znanstveno-nastavno vijeće donijelo 19. prosinca 2017.

1. Ovjera zapisnika 2. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 4. prosinca 2017.

2.a. Odluka o izboru red. prof. dr. sc. Stjepana Ćosića na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Marka Jerkovića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, za rad na Odsjeku za hrvatski latinitet, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.c. Odluka o izboru dr. sc. Ive Šverko u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

2.e. Odluka o izboru Mirte Zelenike Zebe u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

2.f. Odluka o izboru Tomislava Šulja u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti

2.g. Odluka o izboru Matija Mate Škerbića u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.a. Odluka o osnutku Znanstvenoga zavoda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

3.b. Zaključci povodom završnih priprema očitovanja na Pismo očekivanja u postupku reakreditacije

4.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor suradnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije (vanjska suradnja iz latinskoga jezika na studiju filozofije)

4.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije (vanjska suradnja iz grčkoga jezika na studiju filozofije)

4.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani novinarstva, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.f. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju interdisciplinarnih humanističkih znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.g. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor znanstvenika u znanstvenom zvanju, na radno mjesto I. vrste, radi koordinacije znanstvene djelatnosti zaposlenika, studenata  i vanjskih suradnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5. Odluka o razrješenju i izboru zamjenika člana Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu

 

Znanost

6.a. Zaključak o prikladnosti pročelnikova prijavljivanja rada visoke međunarodne vidljivosti

6.b. Odluka o dodjeli nagrada za visoku međunarodnu vidljivost

7. Zaključak o sudjelovanju nastavnika i suradnika Hrvatskih studija u projektima

7.a. Odobrenje sudjelovanja nastavnika i suradnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na projektu „Temeljni prinosi hrvatske filozofije i znanosti europskoj kulturi“ voditelja dr. sc. Pave Barišića s Instituta za filozofiju

7.b. Odobrenje sudjelovanja nastavnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na projektu „Hrvatski renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju prošlosti“ voditelja dr. sc. Pavela Gregorića s Instituta za filozofiju

7.c. Odobrenje sudjelovanja nastavnika i suradnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu s 30 % radnoga vremena na projektu „Utvrđivanje uspješnoga odabira i razvoja karijere različitih skupina ispitanika“ voditeljice dr. sc. Ive Šverko s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

7.d. Odobrenje sudjelovanja nastavnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na projektu „Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti“ voditeljice dr. sc. Tatjane Škarić-Jurić s Instituta za antropologiju

 

Nastava i studenti

13. Odluka o drugoj izmjeni Izvedbenoga nastavnoga plana studija psihologije u ak. god. 2017./2018.

 

Iz radnih materijala za 3. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 19. prosinca 2017.

8. Pročelnikova Odluka o osnutku Ureda za projekte i znanstvenu suradnju od 26. listopada 2017.

9. Senatska Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu od 12. prosinca 2017.

10. Odluka saborskoga Odbora od 7. prosinca 2017. o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

11. Odluka sanacijskoga upravitelja Studentskoga centra u Zagrebu mr. sc. Mirka Bošnjaka od 12. prosinca 2017. o produljenju radnoga vremena kafeterije na kampusu: Caffe bar Borongaj od 13. prosinca 2017. godine radi do 19 sati

12. Odluka saborskoga Odbora o dodjeli Nagrade Ivan Filipović za 2016. godinu

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS