Objavljeno: 5. 12. 2017. u 09:15
Darko Čokor

Isprave koje je Znanstveno-nastavno vijeće donijelo 4. prosinca 2017.

1. Ovjera zapisnika s 1. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 26. listopada 2017.

2.1. Odluka o izboru dr. sc. Viktorije Franić Tomić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike

2.2. Odluka o izboru dr. sc. Tonija Babarovića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

2.3. Odluka o izboru dr. sc. Sandra Skansija u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije

2.5. Odluka o izboru dr. sc. Tomislava Markića u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije

2.6. Odluka o izboru Tuge Tarle u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije

2.7. Odluka o izboru Dejana Pernjaka u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti

2.8. Odluka o izboru Mije Belje u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju povijesti

2.9. Odluka o izboru Ive Tadić u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

2.10. Odluka o izboru dr. sc. Ivane Ogrizek Biškupić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

2.11. Odluka o izboru dr. sc. Jasminke Despot Lučanin u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora (trajno zvanje), u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

2.12.  Odluka o izboru dr. sc. Igora Mikloušića u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

3. Odluka o izmjeni odluke od 12. srpnja 2017. (promjena člana stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u polju filologije na Odsjeku na komunikologiju)

4.1. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora (I. izbor) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti

4.2. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora (I. izbor), u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije

4.3. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

5.1. Suglasnost na pročelnikovu odluku o razrješenju predstojnika Odsjeka za kroatologiju

5.2. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za kroatologiju

5.3. Suglasnost na pročelnikovu odluku o razrješenju predstojnika Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

5.4. Suglasnost na pročelnikovu Odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

6. Suglasnost na pročelnikovu Odluku o Etičkom povjerenstvu

7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za reformu studijskih programa Hrvatskih studija

8. Odluka o Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete

Nastava i studenti

9. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju demonstratora

Međunarodna suradnja

10. Odluka o plaćenom dopustu doc. dr. sc. Dubravke Zime radi izvođenja nastave na Odjelu za slavenske jezike i književnost Sveučilišta u Torontu, od 1. siječnja do 30. travnja 2018.

Znanost

12. Zaključak o prijavljivanju projekata

12.1. Odluka o prihvaćanju projekta „Hrvatski odostražni rječnik“

12.2. Odluka o prihvaćanju projekta „Digitalizacija dokumentacijsko-arhivskoga gradiva Hrvatskih studija“

13.1. Odluka o suorganizaciji znanstvenoga skupa „Zbrinjavanje ratne siročadi u Sisku 1942.–1943.“ (Sisak, veljača 2018.)

13.2. Odluka o suorganizaciji stručnoga skupa „Partnerski odnos očima psihoterapeuta – pogledi i praksa različitih pristupa“ (Zagreb, 4.–5. prosinca 2017.)

14. Odobrenje sudjelovanja dvoje nastavnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na projektu digitalizacije hrvatskih gramatika do ilirizma s izradom baze i gramatikološkom interpretacijom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Poslijediplomski studiji

16.1. Odluka o upisu na doktorski studij povijesti

16.2. Odluka o upisu na doktorski studij kroatologije

16.3. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Jurja Balića od 9. studenoga 2017.

16.4. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Sonje Kirchhoffer 

 

Iz radnih materijala za 2. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 4. prosinca 2017.

11. Sporazum o trajnoj suradnji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu s Hrvatskom manjinskom samoupravom u Keresturu, Osnovnom školom Nikole Zrinskoga u Keresturu i Školskim okrugom Velike Kaniže 16. studenoga 2017.

15. Odluka Nacionalnoga vijeća za znanost, obrazovanje i tehnološki razvoj od 28. rujna 2017. o imenovanju stručnoga povjerenstva za donošenje prethodnoga mišljenja vezano uz davanje suglasnosti na statute javnih instituta

17. Zaključak Rektorskoga zbora od 25. rujna 2017. o priznavanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na sveučilištima u Republici Hrvatskoj

18. Zaključak Rektorskoga zbora od 23. listopada 2017. o raspisivanju natječaja za provedbu postupka izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na sveučilištima u Republici Hrvatskoj

 

Odluke koje je pročelnik donio temeljem suglasnosti Znanstveno-nastavnoga vijeće dobivene 4. prosinca 2017.

1. Odluka o razrješenju predstojnika Odsjeka za kroatologiju

2. Odluka o imenovanju predstojnika Odsjeka za kroatologiju

3. Odluka o razrješenju predstojnika Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

4. Odluka o imenovanju predstojnika Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

5. Odluka o Etičkom povjerenstvu

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS