Objavljeno: 30. 10. 2017. u 08:52
Darko Čokor

Isprave koje je Znanstveno-nastavno vijeće donijelo 26. listopada 2017.


1. Ovjera zapisnika 5. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća od 28. rujna 2017.

2. Zaključci povodom Izvješća o tijeku postupka reakreditacije

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u naslovno nastavno zvanje višega predavača, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije (vanjska suradnja na predmetu Akademski engleski)

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u naslovno nastavno zvanje višega predavača, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije (vanjska suradnja na predmetu Pisanje na engleskom jeziku)

3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije (vanjska suradnja na predmetu Akademski engleski)

3.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije (vanjska suradnja iz kroatistike i fonetike)

3.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitoga profesora (prvi izbor), u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.f. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.g. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.h. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (Filozofija kulture)

3.i. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (estetika, poetika i hrvatska filozofija)

3.j. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4. Odluke o donošenju izmjena studijskih programa radi ispunjavanja Akreditacijskih preporuka i Pisma očekivanja

4.a. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija filozofije

4.b. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa znanstvenoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija filozofije

4.c. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija filozofije

4.d. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija komunikologije

4.e. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega jednopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija komunikologije

4.f. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija komunikologije

4.g. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije

4.h. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega jednopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije

4.i. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa znanstvenoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije

4.j. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije

4.k. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija latinskoga jezika

4.l. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa znanstvenoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija hrvatskoga latiniteta

4.lj. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija hrvatskoga latiniteta

4.m. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija povijesti

4.n. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega jednopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija povijesti

4.o. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa znanstvenoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija povijesti

4.p. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija povijesti

4.r. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega preddiplomskoga sveučilišnoga studija psihologije

4.s. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa znanstvenoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija psihologije

4.t. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega dvopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija sociologije

4.u. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa trogodišnjega jednopredmetnoga preddiplomskoga sveučilišnoga studija sociologije

4.v. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa znanstvenoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija sociologije

4.z. Odluka o donošenju manjih izmjena i dopuna studijskoga programa nastavničkoga smjera dvogodišnjega diplomskoga sveučilišnoga studija sociologije

5.a. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana studija filozofije u ak. god. 2017./2018.

5.b. Odluka o izmjenama Izvedbenoga nastavnoga plana modula nastavničke naobrazbe u ak. god. 2017./2018.

5.c. Odluka o izmjenama Izvedbenoga nastavnoga plana studija sociologije u ak. god. 2017./2018.

5.d. Odluka o izmjenama Izvedbenoga nastavnoga plana studija psihologije u ak. god. 2017./2018.

6. Odluka o imenovanju mentora za provedbu nastavne prakse u akademskoj godini 2017./2018.

7. Odluka o imenovanju demonstratora u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.

8. Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.

9. Odluka o izboru dr. sc. Rone Bušljete u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice, u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti, znanstvenom polju obrazovnih znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

10.a. Odluka o suorganizaciji XII. znanstvene konferencije Egipat i Austrija (Zagreb, 17.–23. rujna 2018.)

10.b. Odluka o suorganizaciji znanstveno-stručnoga skupa Academia ragusina (Dubrovnik, 3.–6. travnja 2018.)

11.a. Odluka o preraspodjeli kvota za upis u poslijediplomske doktorske studije

11.b. Odluka o odobravanju promjene mentora doktorandu Ivanu Tepešu

11.c. Odluka o odobravanju promjene mentora doktorandici Zrinki Novak

11.d. Odluka o prihvaćanju zapisnika s obrane doktorskoga rada Nenada Bukvića

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic