Objavljeno: 2. 10. 2017. u 12:10
Darko Čokor

Isprave koje je Znanstveno-nastavno vijeće donijelo 28. rujna 2017.


1.a. Ovjera zapisnika 4. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća od 12. srpnja 2017.
1.b. Ovjera zapisnika 3. elektroničke sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća od 5. do 7. rujna 2017.

2. Odluka o prihvaćanju financijskoga plana Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

3.a. Odluka o izboru doc. dr. sc. Jelene Maričić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
3.b. Odluka o izboru dr. sc. Ivane Hanzec u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije (vanjska suradnja iz socijalne ekologije i kvalitativne istraživačke metodologije)
4.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije (vanjska suradnja iz sociologije dokolice i socijalne patologije u istraživanju kockanja i igara na sreću)
4.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije (vanjska suradnja iz povijesti hrvatske sociologije i istraživanja kulturnih navika i potreba lokalne zajednice)
4.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Mediji i bioetika)
4.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Informativni sustavi u RH)
4.f. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmetâ: Profesija novinar i Teorije i sustavi tiskovnog komuniciranja)
4.g. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Vizualna komunikacija)
4.h. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Komunikacija u organizaciji)
4.i. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja)
4.j. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Konvergencija medija i digitalno novinarstvo)
4.k. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (vanjska suradnja iz predmeta Društveni mediji)
4.l. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
4.m. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
4.n. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
4.o. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
4.p. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – redoviti profesor (prvi izbor), u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
4.r. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – izvanredni profesor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva za ocjenu nastupnoga predavanja u natječaju radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, za rad na Odsjeku za hrvatski latinitet

6.a. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnice Odsjeka za povijest
6.b. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnice Odsjeka za hrvatski latinitet
6.c. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za filozofiju

7. Odluka o prihvaćanju projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori s opisom predmeta Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori

8. Zaključak povodom očitovanja izv. prof. dr. sc. Pavela Gregorića od 27. srpnja 2017. radi odobrenja plaćenoga dopusta u svrhu znanstveno-istraživačkoga boravka na Sveučilištu u Göteborgu, Švedska

10.a. Odluka o izmjeni Odluke o kvotama za prijelaz studenata s drugih visokih učilišta na Hrvatske studije u akademskoj godini 2017./2018.
10.b. Odluka o kvotama za prijelaz studenata Hrvatskih studija sa studija na studij u akademskoj godini 2017./2018.
10.c. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini 2017./2018.

11.a. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije u akademskoj godini 2017./2018.
11.b. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti u akademskoj godini 2017./2018.
11.c. Odluka o sastavu Vijeću poslijediplomskih studija

Iz radnih materijala za 5. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 28. rujna 2017.

9.a. O reakreditaciji
9.b. Dopisi Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja i odgovori na njih

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic