Objavljeno: 3. 11. 2011. u 14:55
Uređeno: 3. 12. 2013. u 14:56
Administrator

Studentski je zbor Hrvatskih studija podružnica Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i sastoji se od 12 studenata Hrvatskih studija, pod kojim djeluje i Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu. Riječ je o nepolitičkom i nestranačkom tijelu. Izbori se održavaju svake dvije godine, koliko i traje mandat izabranih. Član se postaje većinskim dijelom glasova, a za mjesto člana mogu konkurirati studenti svih smjerova i godina studija s preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Trenutno ulogu predsjednice obnaša kolegica Ana Fabijanić, a potpredsjednika kolega Goran Gradiček.

Opće obveze studentskog zbora, propisane Zakonom o Studenskom zboru i drugim studenskim organizacijama (NN 71/07) su slijedeće:

– bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta,

– bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,

– donosi plan i program rada studentskog zbora,

– imenuje studentskog pravobranitelja (na HS – kolegica Petra Marinčić)

– brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,

– predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
– potiče izvannastavne aktivnosti studenata,

– donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,

– obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS