Staff and Courses
Senior lecturer
Title Name and surname Phone num. Phone priv. e-mail Location
v. pred. Lucijan Šupljika Gabelica e-mail  
Associate Professor
Title Name and surname Phone num. Phone priv. e-mail Location
izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković e-mail  
izv. prof. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić 245-7619 7619 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Dario Vučenović e-mail 207
Assistant Professor
Title Name and surname Phone num. Phone priv. e-mail Location
doc. dr. sc. Vanja Kopilaš e-mail 206
doc. dr. sc. Jelena Maričić e-mail  
doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac e-mail  
others
Title Name and surname Phone num. Phone priv. e-mail Location
mag. psych. Lea Andreis e-mail 207
mag. psych. Ida Dukić e-mail  
mag. psych. Jelena Flego e-mail  
mag. psych. Katarina Jelić e-mail 206
mag. psych. Dora Korać e-mail  
mag. psych. Ana Petak 245-7620 7620 e-mail 206
mag. psych. Klara Saganić 245-7655 e-mail Knjižnica S2

Distinguished professor
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
prof. dr. sc. Srećko Gajović e-mail  
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek e-mail  
prof. dr. sc. Gorka Vuletić e-mail  

Senior lecturer
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
v. pred. Iva Takšić e-mail  

Full Professor
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
prof. dr. sc. Marijana Braš e-mail  
prof. dr. sc. Ante Tvrdeić e-mail  

Associate Professor
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
izv. prof. dr. sc. Ana Matošić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nino Sinčić e-mail  

others
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
nasl. prof. dr. sc. Toni Babarović e-mail  
nasl. prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec 014886819 e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Petrana Brečić e-mail  
nasl. prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander e-mail  
nasl. prof. dr. sc. Josip Burušić e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Nadica Buzina e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Iva Černja Rajter e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Natalija Ćurković e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Adinda Dulčić e-mail  
mag. psych. Marija Džida e-mail  
nasl. prof. dr. sc. Renata Franc e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić e-mail  
mag. Nenad Jakšić e-mail  
nasl. v. pred. mr. sc. Zoran Komar e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Zlatica Kozjak Mikić e-mail  
mag. psych. Eta Krpanec e-mail  
Mateo Kruljac e-mail  
mag. psych. Ivana Kuzman e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Igor Marinić e-mail  
nasl. prof. dr. sc. Goran Milas e-mail  
nasl. prof. dr. sc. Boris Mlačić e-mail  
mag. psych. Ivana Mostarac e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza e-mail  
dr. med. Tin Luka Petanjek e-mail  
Matija Vid Prkačin e-mail  
mag. psych. Ana Raguž Šutalo e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Ines Sučić 01/ 4886 819 e-mail Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
nasl. prof. dr. sc. Iva Šverko e-mail  
dr. sc. Iva Tadić e-mail  
nasl. pred. Viktorija Trninic e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Anđelko Vidović e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Domagoj Vidović e-mail  
dr. sc. Danijela Žakić-Milas e-mail  
prof. Iva Žegura e-mail  

Title English level Semester Program INFO
ANOVA Models
1,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Basics of Biological Psychology
1,0,0
2 undergraduate INFO
Basics of social behavior
1,0,0
6 undergraduate INFO
Behavioral Neurobiology
0,0,0
3 undergraduate INFO
Brain,Cognition and Education
1,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Clinical Psychodiagnostics
1,0,0
1 graduate INFO
Clinical Psychology Reports/Clinical Report Writing
1,0,0
3, 4 graduate INFO
Cognitive Psychology
1,0,0
1 graduate INFO
Descriptive Statistics
1,0,0
2 undergraduate INFO
Developmental neurobiology
1,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Development in the Social Context
0,0,0
3 graduate INFO
Development of psychological research
0,0,0
2 graduate INFO
Differential Psychology
0,0,0
5 undergraduate INFO
Educational Psychology
1,0,0
2 graduate INFO
Emotions
1,1,0
5 undergraduate INFO
Ethics for Psychologists
1,0,0
5 undergraduate INFO
Evaluation and Measurement of Personality
1,0,0
3, 4 graduate INFO
Experimental Methods
1,0,0
4 undergraduate INFO
Factor Analysis
1,0,0
2 graduate INFO
Forensic Psychiatry
1,0,0
1, 2 graduate INFO
Forensic Psychology
1,0,0
1, 2 graduate INFO
Fundamentals of Cellular Biology and Genetics
1,0,0
1 undergraduate INFO
General Psychopathology
1,0,0
5 undergraduate INFO
Group Processes and Impacts
1,0,0
2 graduate INFO
Health Psychology
1,0,0
3 graduate INFO
Human resources management
0,0,0
1, 2 graduate INFO
Inferential Statistics
1,0,0
3 undergraduate INFO
Introduction to Clinical Psychology
1,0,0
6 undergraduate INFO
Introduction to Developmental Psychology
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Introduction to Psychology and Theoretical Systems in Psychology
0,0,0
1 undergraduate INFO
Introduction to Scientific Research
1,0,0
1 undergraduate INFO
Introduction to Social Psychology
1,0,0
5 undergraduate INFO
Media Psychology
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Military and Postwar Psychology-Croatian and International Experiences
1,0,0
1, 2 graduate INFO
Motivation
1,0,0
4 undergraduate INFO
Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders
1,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Neuropharmacology
1,1,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Non-Experimental Methods
1,0,0
5 undergraduate INFO
Organisational Psychology
1,0,0
6 undergraduate INFO
Palliative Care
1,0,0
1, 2 graduate INFO
Perception
1,0,0
1 undergraduate INFO
Personality Psychology
0,0,0
1 graduate INFO
Physical Education and Sports 1
1,0,0
1 undergraduate INFO
Physical Education and Sports 2
1,0,0
2 undergraduate INFO
Physical Education and Sports 3
0,0,0
3 undergraduate INFO
Physical Education and Sports 4
0,0,0
4 undergraduate INFO
Practical Counselling and Helping Skills
1,0,0
3, 4 graduate INFO
Practicum in Biological Psychology
0,0,0
3 undergraduate INFO
Preparation of prevention programs
1,0,0
3, 4 graduate INFO
Production Thesis
0,0,0
4 graduate INFO
Production Thesis
0,0,0
3 graduate INFO
Psychological Counselling
1,0,0
3 graduate INFO
Psychological Measurement
1,0,0
3 undergraduate INFO
Psychological Testing Skills and Clinical Interview
0,0,0
3 graduate INFO
Psychology of Addiction
1,1,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Psychology of Adulthood and Aging
1,0,0
5 undergraduate INFO
Psychology of Advertising
0,0,0
3, 4 graduate INFO
Psychology of Childhood and Adolescence
1,0,0
4 undergraduate INFO
Psychology of Communication
1,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Psychology of Learning
1,0,0
4 undergraduate INFO
Psychology of Mass Media and Mass Communication
0,0,0
1, 2 graduate INFO
Psychology of Memory
1,0,0
3 undergraduate INFO
Psychology of Menagment
0,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Psychology of Organisational Behaviour
1,0,0
1 graduate INFO
Psychology of profession choices
1,0,0
1, 2 graduate INFO
Psychology of Sexuality
0,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Psychology of Sport and Exercise
0,0,0
1, 2, 3, 4 undergraduate INFO
Psychosocial adaptation of Croatian war veterans in war and devastation
1,0,0
3, 4 graduate INFO
Psychotherapy Modalities
1,0,0
2 graduate INFO
Qualitative Methods
1,0,0
6 undergraduate INFO
Regression Analysis
1,0,0
1 graduate INFO
Research Methods Practicum
1,0,0
6 undergraduate INFO
Social Cognition and Perception
1,0,0
1 graduate INFO
Social Management
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Specific Psychopathology
1,0,0
6 undergraduate INFO
Stress and Psychotrauma
1,0,0
3, 4 graduate INFO
Student Placements
1,0,0
3, 4 graduate INFO
Theoretical Systems and Models in Personality Psychology
0,0,0
6 undergraduate INFO
Theory of Psychological Testing
1,0,0
2 graduate INFO
Violence Against Children and Among Children
0,0,0
1, 2 graduate INFO
Working with Groups
0,0,0
3, 4 graduate INFO
Working with Students with Special Educational Needs
1,0,0
1, 2, 3, 4 graduate INFO

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic