Objavljeno: 22. 1. 2024. u 09:51
Tea Cacović

Osnovni ciljevi?

Poticanje znanstvene izvrsnosti i kompetitivnosti u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno prepoznatih istraživačkih tema te nacionalnu i međunarodnu suradnju i povezivanje, s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

Što se financira?

 1. Temeljna i primijenjena istraživanja u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za RH 
 2. razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini 

Planirani natječaji za razdoblje od 2024. -2026.?

Istraživački projekti

Uspostavni istraživački projekti

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

*Moguće su promjene u planu, stoga savjetujemo redovito praćenje obavijesti o otvorenim pozivima HRZZ. Pozive možete pratiti pod Znanost/Služba za znanost i projekte/ Natječaji te putem maila. 

Važni dokumenti:

Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje 2023. – 2027.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_121_1679.html

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030

https://hrvatska2030.hr/

Dio programa Hrvatske zaklade za znanost provodi se i u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti:

"Mjere koje će provoditi HRZZ u okviru NPOO-a nalaze se u investicijskim prioritetima C3.2. R2-I1 i C3.2. R3-I1. U okviru investicije C3.2. R2-I1 »Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima« HRZZ provodi Program razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, Program razvojnih istraživačkih potpora i Program mobilnosti. U okviru investicije C3.2. R3-I1 »Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija« HRZZ provodi program Ciljana znanstvena istraživanja."

Popis nacionalnih programa u okviru HRZZ-a:

 1. Istraživački projekte (IP)
 2. Uspostavni istraživačke projekte (UIP)
 3. Partnerstvo u istraživanjima (PAR)
 4. Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena (PKP)
 5. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK)
 6. Program izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA)

Popis međunarodnih programa u okviru HRZZ-A:

 1. Hrvatsko-švicarski istraživački program (CSRP)
 2. Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Program (TTP)
 3. Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori »Znanstvena suradnja« (PZS)
 4. ERA-Net Cofund programe
 5. Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP)
 6. Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Transatlantska platforma će tijekom 2023. početi pripremu novog tematskog natječaja te će Zaklada sudjelovati u ovom procesu kroz sudjelovanje u radu T-AP Foruma (Aktivnost 3.4.1.)

Programi popularizacije:

PhD Café je aktivnost namijenjena promociji mladih hrvatskih znanstvenika – doktoranada financiranih u okviru HRZZ-ova „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Na ovim događanjima doktorandi u nešto manje formalnoj atmosferi predstavljaju svoja doktorska istraživanja i dosadašnje rezultate. Aktivnost je pogodna i za doktorande koji razmišljaju prijaviti se na natječaj razvoja karijere mladih istraživača, kao i za njihove mentore. Za više informacija o ovoj aktivnosti potrebno je kontaktirati: dario@hrzz.hr.

Karijerni putevi (Career Path)” je serija webinara koje zajednički organiziraju Hrvatska zaklada za znanost i Association of Croatian-American Professionals (ACAP). Na ovim webinarima vrhunski hrvatski znanstvenici iz zemlje i inozemstva predstavljanjem svojih karijernih puteva žele inspirirati mlade istraživače i usmjeriti ih na vlastitom putu. Webinari se održavaju jednom mjesečno putem Zooma. Dodatne informacije možete potražiti putem maila na:  dario@hrzz.hr.

Popis primjera uspješnih projekata, financiranih od strane HRZZ-a iz područja društvenih i humanističkih znanosti

Važni dokumenti:

o Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
o Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/22)
o Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23,
članak 9., točka 23.)

o Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
o Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
o Pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu
pravima intelektualnog vlasništva

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS