Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918.
Šifra: 223536
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači: Jure Trutanić, mag. paed. et mag. educ. hist. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s političkim biografijama ključnih nositelja političkoga života u pokrajini Dalmaciji od povratka ustavnosti 1860. godine pa do raspada Monarhije 1918.
Studenti će biti upoznati s temeljnim sukobima na političkoj pozornici Dalmacije proizašlima iz različitih društvenih interesa i međusobno suprotstavljenih nacionalno-integracijskih ideologija koje su dinamizirale politički razvoj.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
Promicati i braniti temeljne ideje i načela na kojima počivaju suvremena demokratska društva.
Konceptualno jasno prezentirati različite informacije i stajališta te kritički procijeniti vjerodostojnost tvrdnji, pretpostavki i argumenata posredovanih kroz razne medije
Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja


Nakon uspješno savladanoga predmeta studenti će moći:
1. Navesti najznačajnije političare u Dalmaciji u "dugom" XIX. stoljeću
2. Opisati političke stranke i njihove temeljne političke zahtjeve
3. Objasniti osnovne razlike između narodnjačkoga i autonomaškoga političkoga programa
4. Opisati proces pojave pravaštva u Dalmaciji
5. Analizirati hrvatsko-srpske odnose u pokrajini
6. Analizirati prisutnost jugoslavenske ideje u Dalmaciji i oblike njezine političke konkretizacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvodno predavanje: metodologija, zadatci i obveze studenata. Podjela seminarskih tema.
2. Povijesni okvir političkoga razvoja pokrajine 1860.-1918.
3. Mihovil Pavlinović
4. Luka Botić
5. Miho Klaić
6. Antonio Bajamonti
7. Nikodim Milaš
8. Pero Čingrija
9. Juraj Biankini
10. Ivo Prodan
11. Frano Supilo
12. Ante Trumbić
13. Josip Smodlaka
14. Ante Tresić Pavičić
15. Rasprava i ponavljanje za ispit
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija

3. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest

4. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Stjepan Ćosić:

    ponedjeljkom u 16.30 – 17.30

    Lokacija: zgrada 77, ured 718
  • Jure Trutanić, mag. paed. et mag. educ. hist.:

    Četvrtkom: 13.15 - 14.15

    Lokacija: S3 (zgrada knjižnice)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic