Hrvati u Njemačkoj
Šifra: 238013
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- razviti kod studenata znanstvenu spoznaju o važnosti hrvatske iseljeničke populacije općenito i posebno u SR Njemačkoj
- osposobiti studente razlikovanju i značenju migracijske različitosti i posebnosti na primjeru Hrvata u SR Njemačkoj
- upoznati studente o važnosti hrvatskoga iseljeništva u prostornim procesima i korelaciji iseljeništva i ukupnoga razvoja općenito i na primjeru iseljavanja u SR Njemačku
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju iseljeničkih pojmova, kategorija i zakonitosti na primjeru hrvatskoga iseljeništva
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za odnos iseljeništva i razvoja Hrvatske i Nemačke
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima korelacije hrvatskoga iseljeništva u Njemačkoj i razvoja
- upoznati studente sa značenjem vrjednovanja hrvatskoga iseljeništva općenito i posebno hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj
- razviti kod studenata primjenu razvojnih projekcijskih metoda i prostornih modela s primjerima hrvatske iseljeničke zajednice u SR Njemačkoj
- objasniti studentima na moguću migracijsku, reemigracijsku i imigracijsku uvjetovanost na razvoj hrvatskoga geografskoga prostora i društva
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih iseljeničkih i razvojnih pitanja, kretanja, uvjetovanosti i posljedica vezanih za hrvatsko iseljeništvo i hrvatsku populaciju općenito u SR Njemačkoj
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru uvjetovanu novim iseljavanjima
- omogućiti studentima spoznaju o bogatstvu i vrijednostima hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj


Znanja, sposobnosti i vještine
Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje na primjeru hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj:
teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava odnosa iseljeništva i razvoja te zakonitosti koje vladaju u hrvatskom iseljeničkom i domicilnom prostoru i društvu,
logike i funkcionalne organizacije prostora i iseljeništva,
općih i posebnih metodoloških pristupa iseljeništvu i njegovih temeljnih relacija s matičnom zemljom,
primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda razmatranja strukture iseljeništva kao posebnoga potencijala,
strateške važnosti iseljeništva i zakonitosti vezanih za za novi koncept države,
društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji organizacije hrvatskoga iseljeništva, reda veličine uvjetovanosti pojedinih iseljeničkih zajednica,
korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje prema iseljeništvu i povratništvu kao razvojnoj pretpostavci,
općega i regionalnoga koncepta organizacije i valorizacije iseljeništva i
regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja razvoja na temelju vrijednosti i bogatstva hrvatskoga iseljeništva.

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje iseljeničkih regionalnih različitosti na primjeru hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj.
Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada između hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj i domicilnoga koncepta.
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih iseljeničkih i razvojnih prostornih procesa, veza, odnosa i modela vezanih za hrvatsku iseljeničku zajednicu u SR Njemačkoj.
Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa hrvatskomu iseljeništvu općenito i posebno na primjeru hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj.

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne i društvene logike u razmatranju hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj uz primjenu znanstvene tehnologije.
Kartiranje iseljeničkih sadržaja, procesa, veza i odnosa
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja zakonitosti vezanih za hrvatsko iseljeništvo u SR Njemačkoj.
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja zadataka vezanih za hrvatsko iseljeništvo u SR Njemačkoj.

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvod u hrvatsku iseljeničku problematiku
2. Posebnosti hrvatsko-njemačkih odnosa
3. Prostorni i društveni faktori iseljavanja u SR Njemačku
4. Otvaranje granica-koncepcija iseljavanja
5. Iseljenički valovi u SR Njemačku 60-tih
6. Privremenost, prilagodba, doznake i utopijski povratak
7. Iseljenički idealizam, povezanost i želja za promjenama
8. Gastarbajteri-način života, vrijednosti i potencijal
9. Demografska obilježja hrvatskih iseljenika u SR Njemačkoj
10. Recentna iseljavanja u SR Njemačku-privremenost ili trajnost preseljavanja?
11. Novi koncept države na primjeru hrvatskoga iseljeništva u SR Njemačkoj
12. Povezivanje, povratak ili trajna izgubljenost?
13. Ulaganja, povratak iz SR Njemačke i novi način života
14. SR Njemačka i hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj kao strateški partner
15. Završna razmatranja
Ishodi učenja:
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic