Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
Šifra: 214010
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- razviti kod studenata znanstvenu spoznaju o predmetu poučavanja u okviru teorijskoga razvojnoga koncepta
- osposobiti studente razlikovanju i značenju susjednih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te multidisciplinarnosti
predmetnoga interesa
- upoznati studente o značenju iseljeništva u prostornim procesima i korelaciji iseljeništva i ukupnoga razvoja
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju iseljeničkih i razvojnih pojmova, kategorija i zakonitosti
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za odnos iseljeništva i razvoja
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima korelacije iseljeništva i razvoja
- objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija te prostorne, društvene i razvojne uvjetovanosti iseljeništva i razvoja
- upoznati studente s razvojem svjetskoga i hrvatskoga iseljeničkoga utjecaja
- razviti kod studenata primjenu razvojnih projekcijskih metoda i prostornih modela
- objasniti studentima migracijsku uvjetovanost na razvoj hrvatskoga geografskoga prostora i društva
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih iseljeničkih i razvojnih pitanja, kretanja,
uvjetovanosti i posljedica
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru uvjetovanu iseljavanjima
- omogućiti studentima spoznaju o bogatstvu i vrijednostima hrvatskoga iseljeništva
- razviti kod studenata osjećaj zajedničkoga identiteta kao pretpostavke ukupnoga razvoja Hrvatske

Znanja, sposobnosti i vještine;

Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:
teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava odnosa iseljeništva i razvoja,
zakonitosti koje vladaju u hrvatskom prostoru i društvu,
logike i funkcionalne organizacije prostora i iseljeništva,
općih i posebnih metodoloških pristupa iseljeništvu i razvoju,
primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda,
strukture iseljeništva kao osnove razvojnih planiranja,
prostornih procesa, veza, odnosa i modela koje uvjetuje iseljeništvo,
strateškoga značenja iseljeništva i zakonitosti vezane za uvjetovanost iseljeništvo-razvoj,
prirodne osnove kao primarne uvjetovanosti iseljavanja,
društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji organizacije iseljeništva,
reda veličine uvjetovanosti odnosa migracije i razvoja,
korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje prema migracijama kao razvojnoj pretpostavci,
materijalizacije osnovnoga odnosa iseljeništvo-razvoj
općega i regionalnoga koncepta organizacije iseljeništva,
regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja razvoja na temelju bogatstva hrvatskoga iseljeništva,
funkcionalne i održive organizacije hrvatskoga iseljeništva u funkciji razvoja,
strateškoga značenja znanstvenoga pristupa relaciji iseljeništvo-razvoj

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje iseljeničkih i razvojnih zakonitosti
Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih iseljeničkih i razvojnih prostornih procesa, veza, odnosa i modela
Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa iseljeništvu i razvoju

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne i društvene logike u terenskom radu uz primjenu znanstvene tehnologije
Kartiranje geografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju migracijskih i razvojnih zakonitosti
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja zadataka.

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga obima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Demografski i migracijski teorijski koncept
2. Znanstvene podjele i pristupi razvojnom konceptu
3. Prostorni i društveni faktori iseljavanja
4. Demografska obilježja hrvatskoga iseljeništva
5. Prostorna distribucija
6. Ukupni iseljenički potencijal
7. Osnovni uzroci i posljedice preseljavanja stanovništva
8. Iseljeničke doznake
9. Prevladavajuće iseljeničke djelatnosti
10. Razvojni koncepti
11. Demografske pretpostavke ukupnoga razvoja
12. Poticajni modeli
13. Ulaganja, povratak i novi način života
14. Modeli uključivanja iseljeništva u gospodarski život Hrvatske
15. Hrvatska demografska, migracijska i iseljenička budućnost
Ishodi učenja:
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic