Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura
Šifra: 214009
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: dr. sc. Tamara Bodor - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razmatranje, prepoznavanje i prihvaćanje važnosti kulturnih djelatnosti i postignuća hrvatskih iseljenika s različitih kulturno-umjetničkih motrišta.
Upoznavanje s radom, organizacijom i rezultatima kulturnih ustanova u hrvatskom iseljeništvu različitoga tipa - domovi kulture, hrvatske čitaonice, tamburaška društva, istaknuti umjetnici i djelatnici u kulturi i slično.
Upoznavanje s poteškoćama s kojima se kulturni djelatnici u iseljeništvu susreću: novčane poteškoće, osiguravanje prostora za kulturne djelatnosti, nesuglasice ili nezainteresiranost unutar iseljeničke zajednice, politički progoni i dr. i načinima njihova rješavanja.
Razumijevanje fenomena snažnih osobnosti koje su pokretale i održavale kulturno-umjetnički život u pojedinim iseljeničkim zajednicama i povezivale ih međusobno i s Hrvatskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom.
Stjecanje znanja o istaknutim hrvatskim umjetnicima u iseljeništvu i njihovim djelima te njihovom utjecaju na hrvatski identitet.
Razumijevanje uloge hrvatske iseljeničke kulture i umjetnosti u održavanju i podizanju jedinstva domicilne i iseljene Hrvatske.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Shvatiti zašto su hrvatska iseljenička umjetnost i kultura važne za zajednice u dijaspori i kako svojim sadržajnim bogatstvom mogu utjecati na zajedništvo i duhovno, društveno, gospodarsko i političko uključivanje iseljeništva u ukupni razvoj Hrvatske.
Istražiti, razmotriti i definirati značenje različnih kulturnih i umjetničkih iseljeničkih djelatnosti za Hrvatsku i njezino iseljeništvo te posebno ulogu u očuvanju hrvatskoga iseljeničkoga identiteta.
Razmotriti i spoznati ulogu i važnost hrvatskoga iseljeničkoga kulturno-umjetničkoga djelovanja u novim i drukčijim društvenim i teritorijalnim okvirima.
Razumjeti potrebu hrvatske iseljeničke kulturno-umjetničke posebnosti dokazivanja, razvijanja, javnoga djelovanja i tradicijskoga značenja u kulturološkom, društvenom i političkom smislu.
Uočiti i prihvatiti kao novo bogatstvo prostornu razlikovnost umjetničkoga i kulturnoga djelovanja hrvatskoga iseljeništva.
Razviti sposobnost javnoga djelovanja na temelju iseljeničkih postignuća u službi hrvatskoga zajedništva.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Upoznavanje studenata s načinima organiziranja kulturnoga života u hrvatskim iseljeničkim zajednicama.
Razmatranje, upoznavanje, poštovanje i uzimanje u obzir bitnih značajki pučke kulture u iseljeništvu i vrhunske umjetnosti.
Upoznavanje s djelatnošću vrhunskih intelektualaca kao pokretača kulturnoga i inoga društvenoga života iseljeničke zajednice.
Dosizanje prepoznavanja u kojoj mjeri pojedinac može odigrati važnu ulogu za dobrobit iseljeničke zajednice i matične zemlje.
Razumijevanje velikih razlika u organiziranju kulturnoga života u pojedinim zemljama iseljavanja i useljavanja, ali i u pojedinim iseljeničkim zajednicama.
Upoznavanje s važnim umjetničkim djelima nastalim u iseljeništvu.
Mogućnost raščlanjivanja, uočavanja i predlaganja rješavanja poteškoća pri organiziranju kulturnoga života u iseljeničkim zajednicama.
Utvrđivanje otežavajućih uzroka povratka mladih, posebno vezanih uz odgoj i obrazovanje u kulturi i umjetnosti.
Zainteresiranost za istraživanje različitih vidova kulturnoga života iseljeničkih zajednica i njihovih posebnosti.
Izbor tema prema predmetnom interesu i mogućnost samostalnoga analiziranja.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje: što podrazumijeva pojam kulture u hrvatskom iseljeništvu?
2. Kulturni domovi i društva u iseljeništvu.
3. Hrvatske čitaonice u iseljeništvu - rasadnici kulture u prekooceanskim zemljama.
4. Hrvatska potporna društva u iseljeništvu s posebnim osvrtom na djelatnost Hrvatske bratske zajednice.
5. Uloga tamburaških društava u promicanju hrvatskoga identiteta u iseljeničkim zajednicama na svim kontinentima.
6. Istaknuti hrvatski književnici u iseljeništvu koji pišu hrvatskim jezikom.
7. Književnici hrvatskoga podrijetla koji ne pišu hrvatskim jezikom.
8. Uloga pučkih kalendara u očuvanju nacionalnoga identiteta hrvatskih iseljenika.
9. Istaknuti umjetnici prvoga naraštaja u hrvatskom iseljeništvu.
10. Popularni slikari i kipari hrvatskoga podrijetla u iseljeništvu.
11. Hrvatski glazbenici, glumci i drugi scenski umjetnici u iseljeništvu.
12. Istaknuti dobročinitelji iz hrvatskoga iseljeništva.
13. Hrvatski salooni u SAD-u. Iseljenički piknici i domjenci-okupljališta za dogovore i buduća kulturna događanja.
14. Uloga hrvatskih katoličkih misija u očuvanju hrvatskih kulturnih vrijednosti u iseljeništvu.
15. Uloga estradnih umjetnika iz Hrvatske u njegovanju zajedništva hrvatskih iseljenika. Zaključno predavanje.
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic