Gradovi, grobovi i učenjaci - povijest istraživanja stare povijesti
Šifra: 239961
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s poviješću najpoznatijih arheoloških lokaliteta (naselja, gradova, nekropola), povijesti njihova istraživanja te znamenitim osobama koje su zaslužne za brojna glasovita otkrića vezana uz staru povijest. Tijekom semestra posebno će se naglasiti važnost očuvanja arheoloških lokaliteta i brojnih predmeta koji danas služe kao važni povijesni izvor za proučavanje stare povijesti. Tako će u obradi pojedinih cjelina biti govora o znamenitim osobama koje su otkrile raznovrsne slavne povijesne izvore te o muzejskim zbirkama u kojima se oni danas čuvaju. Pritom će biti predstavljene baze podataka arhivskog i slikovnog materijala koje zorno dokumentiraju razvoj arheoloških istraživanja pojedinih prostora.

Sadržaj predmeta:
I. Najvažniji gradovi i lokaliteti stare povijesti
I.1. Stari Egipat: Badari, Naqada, Hierokonpol, Tinis, Abidos, Buto, Maadi, Memfis, Meidum, Dahšur, Sakara, Giza, Abusir, Heliopol, Teba, Lišt, Gurob, Lahun, Beni Hasan, Elefantina, Tell el-Da'ba, Amarna, Quantir, Abu Simbel, Tanis, Bubastis, Meroe, Sais, File, Dendera, Edfu, Hawara, Kom Ombo
I.2. Stari Istok: Jerihon, Göbekli Tepe, Çatal Höyük, Hatuša, Uruk, Ur, Lagaš, Mari, Enkomi, Ugarit, Ebla, Kalhu, Nimrud, Niniva, Khorsabad, Babilon, Susa, Persepol, Ekbatana, Tir, Biblos, Sidon, Jeruzalem, Masada, Ekron, Aškelon, Petra
I.3. Grčki svijet: Knos, Mikena, Arg, Pil, Troja, Korint, Atena, Sparta, Olimpija, Del, Delfi, Halikarnas, Efez, Pergam, Sinope, Sirakuza, Pestum, Aleksandrija; Kirena, Kartaga
I.4. Rimski svijet: Cerveteri, Veii, Vulci, Marzabotto, Tarquinia, Chuisi, Rim, Tivoli, Pompeii, Ostia, Herkulanej, Aquileia, Palmira, Nemausus (Nimes), Lepsis Magna, Londinium (London), Augusta Treverorum (Trier), Ravenna, Pula, Salona, Dioklecijanova palača u Splitu, Konstantinopol
II. Povijest istraživanja stare povijesti (najvažnija otkrića i istraživači)
II.1. Povjesničari, putnici i putopisci: Herodot, Diodor Sicilski, Strabon, Pauzanije, Pietro della Valle, Richard Pococke, Frederik Ludwig Norden, Louis François Cassas
II.2. Dešifriranje pisama: T. Young, J. F. Champollion, G. F. Grotefend, St. Martin, E. Hicks, H. C. Rawlinson, H. Lang, G. Smith, S. Birch, A. Evans, A. Kober, M. Ventris
II.3. Stari Egipat: Dominique Vivant Denon, Giovannni Belzoni, John Gardner Wilkinson, Karl Richard Lepsius, François Auguste Mariette, Gaston Maspero, William Flinders Petrie, Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, Jacques de Morgan, George Andrew Reisner, John Peter Adolf Erman, Kurt Heinrich Sethe, Howard Carter, Piere Montet, Waler Bryan Emery
II.4. Stari Istok: Paul Emile Botta, Henry Layard, George Smith, Robert Koldewey, David Hogarth, Max Mallowan, Andre Parrot, Leonard Woolley, Hathleen Kenyon
II.5. Grčki svijet: Arthur Evans, Heinrich Schliemann, Winifred Lamb, Alan Bayard Wace, Manolis Andronikos, Spyridon Marinatos
II.6. Rimski svijet: Marcelo Venuti, Winckelmann, Giusepper Fiorelli
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS