Filozofija 19. stoljeća
Šifra: 213953
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Pavo Barišić
izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Upoznavanje s razvojem filozofije u 19. stoljeću te različitim filozofijskim sustavima od odjeka Kantove filozofije do neokantizma i neoskolastike.
Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje o osnovnim pitanjima i problemima filozofije.
Proučavanje, vrjednovanje i tumačenje filozofskih tekstova 19. stoljeća.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi;
Ovladavanje filozofskim pojmovima i stajalištima.
Razumijevanje ključnih smjerova i razvoja filozofije.
Tumačenje filozofskih stajališta i sustava filozofije.
Samostalno čitanje i analiza filozofskih djela.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Poznavanje temeljnih filozofijskih pitanja slobode, kritike, uma, idealizma, pozitivizma, metafizike, egzistencije.
Uspoređivanje filozofskih stajališta i argumenata.
Vrjednovanje filozofskih teza i stajališta.
Vlastito obrazlaganje teza za i protiv stajališta pojedinih filozofa.
Kritičko razmatranje filozofskih teza i stajališta o kritici tradicije, prevladavanju metafizike i usponu znanosti.
Opis sadržaja predmeta

1. Uvod u filozofiju 19. stoljeća i literatura.
2. Odjeci Kantove filozofije u 19. stoljeću.
3. Subjektivni idealizam i Fichteovo zasnivanje nauka o znanosti.
4. Objektivni idealizam i Schellingov put od filozofije prirode i identiteta do pozitivne filozofije.
5. Apsolutni idealizam, dijalektika i metafizička logika u Hegela.
6. Enciklopedijski sustav filozofije, filozofija prava i filozofija svjetske povijesti.
7. Filozofijski pozitivizam Augustea Comtea, pozitivistička religija i materijalizam.
8. Utilitarizam Jeremy Benthama, socijalni liberalizam Johna Stuarta Milla i evolucionizam Herberta Spencera.
9. Metafizički pesimizam i svijet kao volja i predodžba u filozofiji Arthura Schopenhauera.
10. Soren Kierkegaard i zasnivanje filozofije egzistencije.
11. Rušenje metafizike, nihilizam i pitanje o istini i laži u filozofiji Friedricha Nietzschea.
12. Povijesna filozofija života i hermeneutika Wilhelma Diltheya, metafizička filozofija života u djelu Henri Bergsona.
13. Američki pragmatizam u djelima Charlesa Sandersa Piercea, Wiliama Jamesa, Johna Deweya i Georgea Herberta Meada.
14. Induktivna metafizika Fechnera, Lotzea i Wundta, transcendentalni realizam Eduarda Hartmanna.
15. Neokantizam, neoskolastika i neotomizam.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Pavo Barišić:

    srijedom 13.00 – 14.00 sati

    Lokacija: glavna zgrada, prizemlje, soba 16
  • izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric:

    Utorak 14-15h 

    Lokacija: 18
Objavljeno: 20. 4. 2024. u 19:21
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavam Vas kako se u utorak 23. travnja 2024.godine od 12:45-14:15 sati neće održati seminar iz predmeta Filozofija 19.stoljeća. 

Srdačan pozdrav,

Izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic