Demografski teorijsko-metodološki koncept
Šifra: 226642
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- osposobiti studente za prepoznavanje, definiranje i istraživanje demografskog predmeta interesa
- upoznati studente sa specifičnostima demografskog teorijsko-metodološkog koncepta
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika istraživanja stanovništva
- objasniti studentima teorijsko razlikovanje demografskih i srodnih pristupa
- naučiti studente značenju sadržaja, veza, procesa i odnosa u prostoru i društvu
- upoznati studente s prostornom identifikacijom i modeliranjem
- upoznati studente sa značenjem demografskih analiza u razvojnim planiranjima
- osposobiti studente za predviđanje, prognoziranje i projiciranje budućih demografskih zakonitosti
- osposobiti studente razumijevanju objektivne prostorne stvarnosti
- razviti kod studenata spoznaju o značenju demografskog potencijala
- razviti kod studenata znanja i sposobnosti vezane za organizaciju prostora i društva
- osposobiti studente poimanju funkcioniranja administrativno teritorijalnih organizacija
- upoznati studente s temeljnim identitetskim oblicima države
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju pojmova, kategorija i zakonitosti vezanih za stanovništvo
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za razmatranje stanovništva
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima stanovništva
- objasniti studentima hrvatske demografske specifičnosti
- upoznati studente s razvojem svjetskih migracija
- razviti kod studenata primjenu razvojnih projekcijskih metoda i modela procjene stanovništva
- objasniti studentima temeljnu uvjetovanost na razvoj hrvatskog geografskog prostora i društva

Znanja, sposobnosti i vještine:

Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:
teorijskog-metodološkog demografskog koncepta,
zakonitosti koje stanovništvo formira u prostoru i društvu,
značenje stanovništva u gospodarskom i svakom drugom razvoju,
općih i posebnih metodoloških pristupa razmatranju stanovništva,
primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda u analizi stanovništva,
strukture hrvatske domicilne i iseljeničke populacije kao osnove novog koncepta državnosti,
ukupne hrvatske populacije kao temelja revitalizacije,
strateškog značenja ukupne hrvatske populacije,
prirodne osnove kao primarnog faktora demografskih promjena,
društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji demografskog razvoja,
reda veličine uvjetovanosti demografskih parametara na prostorni, društveni i gospodarski razvoj,
korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje i refleksije na demografske pokazatelje i procese,
materijalizacije teorijskog pristupa,
stanovništva kao najvažnijeg faktora u prostoru i društvu.

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje demografskog razvoja
Uočavanje i razrješavanje prostornog, društvenog i demografskog nesklada
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih demografskih faktora u razvojnim prostornim procesima, vezama, odnosima i modelima
Sposobnost pismenog i usmenog razmatranja i pojašnjavanja znanstvenog teorijskog i empirijskog pristupa razmatranju stanovništva

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne i društvene logike u demografskom teorijskom konceptu kroz terenski rad i uz primjenu znanstvenih metoda i tehnika rada
Kartiranje demografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa
Primjena relevantnih računskih, grafičkih i ostalih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja demografskih promjena i zakonitosti
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju demografske uvjetovanosti
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu pri rješavanja istraživačkih zadataka.

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkog zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnog obima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Demografski teorijsko-metodološki koncept-uvod.
2. Znanstvene podjele i pristupi.
3. Vanjski i unutrašnji predmet interesa.
4. Filozofija, logika i funkcionalnost prostora i društva.
5. Stanovništvo kroz povijest.
6. Metode i tehnike istraživanja.
7. Geografska prostor i društveni okvir.
8. Principi izdvajanja reda veličine demografske uvjetovanosti.
9. Fundamentalnost demografije.
10. Društveno i interdiscplinarno područje.
11. Stupnjevanje u istraživačkom pristupu.
12. Projiciranje i modeliranje objektivne demografske stvarnosti.
13. Autonomnost demografskog teorijskog koncepta.
14. Značenje i uloga demografskog teorijskog koncepta u ukupnom razvoju.
15. Etabliranje i popularizacija demografije.
Ishodi učenja:
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic