Devijantnost na radnome mjestu
Šifra: 239921
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović
nasl. doc. dr. sc. Krunoslav Borovec
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni cilj predmeta je da studenti sistematiziraju i unaprijede svoje razumijevanje raznolikosti devijantnosti na radnom mjestu.
Predmet pruža pregled najznačajnijih teorijskih koncepata i recentnih empirijskih spoznaja o raznim oblicima devijantnoga ponašanja na radnom mjestu.
Studenti će imati priliku upoznati različite teorijske i znanstveno-istraživačke pristupe problemu devijantnosti na radnom mjestu u različitim zemljama.
Predmet omogućava studentima da razumiju, upravljaju i dalje istražuju različite oblike devijantnosti na radnom mjestu.

Akademska postignuća (ishodi učenja) na razini programa kojima predmet pridonosi:
Analiza i interpretacija društvenih pojava
Kritičko mišljenje
Poznavanje i razumijevanje procesa razvoja društva i evolucije njegovih institucija
Specifične i profesionalne vještine
Sposobnost praktične primjene teorijskih znanja u različitim granama primijenjene sociologije
Sposobnost sudjelovanja u interdisciplinarnom timskom radu

Očekivana akademska postignuća (ishodi učenja) na razini predmeta:
1. opisati tipologije devijantnosti na radnom mjestu
2. objasniti oblike destruktivne i konstruktivne devijantnosti na radnom mjestu
3. objasniti oblike neuljudnoga ponašanja na radnom mjestu
4. objasniti zlouporabu alkohola i droga na radnom mjestu
5. objasniti prijevare i krađe na radnom mjestu
6. objasniti korporativnu devijantnost, korupciju i sabotaže na radnom mjestu
7. objasniti nasilje na radnom mjestu
8. identificirati glavne osobne i organizacijske prediktore devijantnosti na radnom mjestu
9. identificirati oblike seksualnoga uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu
10. identificirati socijalni kontekst u kojem se događa nasilje I ostali oblici devijantnoga ponašanja na radnom mjestu

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvod
2. Tipologija devijantnoga ponašanja na radnom mjestu. Razlikovanje profesionalne devijantnosti, profesionalnoga kriminala i devijantnosti na radnom mjestu.
3. Dvodimenzionalna i multidimenzionalna konfiguracija devijantnosti na radnom mjestu.
4. Destruktivna i konstruktivna devijantnost na radnom mjestu: Standardi i teorijski okvir.
5. Utjecaj socijalnoga kapitala na radnom mjestu na pojavu devijantnih oblika ponašanja. Organizacijska i etička klima, dobrobit zaposlenika i kvaliteta života kao korelati devijantnoga ponašanja na radnom mjestu.
6. Istraživanja.
7. Prvi kolokvij
8. Neuljudno ponašanje, zlouporaba opojnih droga i alkohola, prijevare i krađe na radnom mjestu.
9. Korporativna devijantnost, korupcija i sabotaže na radnom mjestu.
10. Nasilje na radnom mjestu.
11. Seksualno uznemiravanje na radnom mjestu.
12. Mobing
13. Drugi kolokvij
14. Izvještaji o grupnom radu
15. Zaključivanje ocjena i završni razgovor
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
SOC-dipl (16535): Obavezna izborna radna grupa u 2. semestru - Redovni smjer - Znanstveni
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic