Ispitni rokovi
Objavljeno: 2. 10. 2023. u 15:16
Uređeno: 8. 1. 2024. u 14:00
Ružica Bešlić Grbešić
ISPITNI ROKOVI

 

 

 

 

 

OPĆA PEDAGOGIJA - KOLOKVIJ IZ OPĆE PEDAGOGIJE

 

Prof. dr. sc. Neven Hrvatić

1. ispitni rok

17. listopada 2023.

16-19 sati

2. ispitni rok

24. listopada 2023.

16-18 sati

3. ispitni rok

31. listopada 2023.

16-18 sati

i po dogovoru

 

  Literatura:

  1. Gary, T. (2015), Kratak uvod u pedagogiju. Zagreb, Educa.
  2. Hrvatić, N. (2013.), Pedagogija i kultura, U: Hrvatić, N., Klapan, A. (ur.) Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti, (str. 152-161) svezak 1., Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo.
  3. Hrvatić, N. (2013), Odgoj, kompetencije i solidarnost: sastavnice školskog kurikuluma, U: Mandarić, V.B., Razum, R. (ur.), Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote (str. 125-142), Zagreb, Glas Koncila.
  4. Hrvatić, N. (2018.), Pedagoška prevencija i resocijalizacija poremećaja u ponašanju. U. Hrvatić, N. (ur.), Pedagogija, obrazovanje i nastava (str. 22-31), Mostar, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
  5. Hrvatić, N. (2021), Podzastupljene i ranjive skupine: potrebe i mogućnosti, U. Ćosić, N. (ur.), Međunarodna konferencija - Kultura različitosti: podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju  (str. 89-100), Zagreb: Tiflološki muzej u Zagrebu.
  6. Mušanović, M., Lukaš, M. (2011), Osnove pedagogije, Rijeka, Hrvatsko futurološko društvo.

Do srijede 11. listopada 2023. potrebno je poslati naslov panel-rasprave koju ste izabrali za aktivno sudjelovanje i sažetak Vašeg uvodnog izlaganja (1-2 stranice).

Članke 2.,3.,4.,5 polaznici će dobiti na početku nastave u elektroničkoj formi, kao i prezentacije s predavanja.

Način i sadržaj vrednovanja/ispita iz kolegija Opća pedagogija dogovoriti će se na početku i tijekom održavanja nastave.

 

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA - KOLOKVIJ IZ RAZVOJNE PSIHOLOGIJE

 

izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković / Ida Dukić, mag. psych.

1. ispitni rok

18. 11. 2023.

 

2. ispitni rok

25. 11. 2023.

 

3. ispitni rok

02 .12. 2023.

 

 

 

Literatura: Polaznicima će nakon predavanja mailom biti poslane prezentacije i skripta s oglednim ispitnim pitanjima, a polaznici sadržaj mogu proširivati sljedećom literaturom: Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Naklada Slap.; Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Naklada Slap.; Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (2005). Dječja psihologija. Naklada Slap

 

        PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA                                

Ispitni rok

izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković/Dora Korać, mag. psych

1. ispitni rok

06.12.2023.

Vrijeme i način polaganja po dogovoru

2. ispitni rok

13.12.2023.

Vrijeme i način polaganja po dogovoru

3. ispitni rok

20.12.2023.

Vrijeme i način polaganja po dogovoru

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS