O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 14. 4. 2024. u 19:02
Martina Horvat
Preminuo profesor Vlatko Previšić:...

Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu Vlatko Previšić umro je iznenada u subotu u Gradištu kod Županje u 79. godini života.

Jedan od vodećih hrvatskih pedagoga Vlatko Previšić rođen je u Cerni kod Županje 1945. Diplomirao je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1972.), na kojem je i doktorirao (1984.). Od 1964. do 1968. radio je kao učitelj u osnovnoj školi u Gradištu, a od 1973. do umirovljenja 2016. bio je zaposlen na Filozofskome fakultetu od asistenta do redovitoga profesora u trajnome zvanju, a od 2014. do 2016. bio je dekan Filozofskog fakulteta.

Godine 2020. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus. Bio je stipendist DAAD-a u Njemačkoj (1977.-1978.) i dobitnik istraživačke stipendije Alexander von Humboldt (1986.-1988.) na Sveučilištu u Bielefeldu, a bio je utemeljitelj i prvi voditelj Doktorskoga studija pedagogije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu i Osijeku.

Profesor Vlatko Previšić bio je i član značajnih stručnih i znanstvenih udruga: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Hrvatsko-njemačko društvo, Klub hrvatskih humboldtovaca, Forum za slobodu odgoja, Interkultura, a jedan je od utemeljitelja i prvi predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva.

Posebno se istaknuo kao član uredništva brojnih znanstvenih časopisa: Napredak, Pedagogijska istraživanja, Smotra/Rundschau i bio voditelj međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata u području pedagogije.

Primio je više priznanja, nagrada i povelja na državnoj razini, razini Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta te profesionalnih udruga.

Professor emeritus Vlatko Previšić surađivao je s FHS-Odsjekom za odgojno-obrazovne znanosti, posebno u znanstvenim i stručnim aktivnostima, a kod posljednjeg posjeta našem fakultetu, u lipnju prošle godine, dao je snažnu potporu novim studijskim programima jednopredmetnog/dvopredmetnog preddiplomskog i diplomskog studija odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) - Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti (pedagogije) - Fakulteta hrvatskih studija.

Ispraćaj profesora Vlatka Previšića je u ponedjeljak, 15. travnja, u 14 sati na groblju u Gradištu kod Županje.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic