O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 22. 1. 2024. u 12:24
Uređeno: 5. 3. 2024. u 12:23
Martina Horvat

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2023. godinu, dodijelio je financijsku potporu za pripremu i provedbu projekta Dani hrvatskoga jezika, kulture i iseljeničke problematike u Švicarskoj Konfederaciji, voditeljice izv. prof. dr. sc. Rone Bušljeta Kardum. Projekt će se realizirati u suradnji Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti, Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo i Odsjeka za kroatologiju Fakulteta hrvatskih studija.

Temeljni cilj projekta jest poticanje kvalitetne i kontinuirane suradnje te planiranje budućih projekata i inicijativa s hrvatskom iseljeničkom zajednicom u Švicarskoj Konfederaciji kao i razvijanje dodatnih pedagoških kompetencija učitelja hrvatske nastave u inozemstvu u svrhu očuvanja nacionalnih identitetskih vrijednosti među djecom i mladima hrvatskih iseljenika.

Projekt predviđa održavanje susreta te organizaciju predavanja raznolikih identitetskih sadržaja za zajednicu Hrvata u Švicarskoj te radionica za učitelje i djecu koja u Švicarskoj pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.

Slika preuzeta s https://helveticro.ch/hr/zanimljivosti/drustvo/30-godina-hrvatske-nastave-u-svicarskoj/

Slika preuzeta s https://helveticro.ch/hr/zanimljivosti/drustvo/30-godina-hrvatske-nastave-u-svicarskoj/ 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic