O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 10. 10. 2023. u 20:18
Administrator

U sklopu projekta Hrvatska nastava u inozemstvu – pedagoški i glotodidaktički izazovi, financiranog od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike izrađen je e-Priručnik pod nazivom Hrvatska nastava u inozemstvu – primjeri dobre prakse. Urednice e-Priručnika su izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum i Estera Šimić, mag. educ. croat. et mag. educ. phil.

Svrha e-Priručnika bila je ponuditi učiteljima hrvatske nastave u inozemstvu priliku prezentirati svoje pripreme za nastavne sate kako bi pokazali svo bogatstvo metodičkih pristupa različitim temama iz hrvatskoga jezika i književnosti te hrvatske povijesti i kulture. U priručniku se nalazi više različitih priprema za nastavne sate s bogatim prilozima koje su osmislile učiteljice hrvatske nastave u inozemstvu. Svaka priprema je kvalitetno stručno i metodički osmišljena i napisana što upućuje na veliki trud i zalaganje koje naši učitelji hrvatske nastave u inozemstvu ulažu kako bi očuvali nacionalni identitet među djecom i mladima hrvatskih iseljenika.

Rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu vrlo je izazovan, a tijekom svoga rada učitelji hrvatske nastave u inozemstvu susreću se s mnogim preprekama i poteškoćama. Ostanemo li u okviru nastavnoga rada kao ključne probleme možemo izdvojiti: rad u heterogenim skupinama učenika, nedostatak didaktično-metodičkih materijala, neadekvatne učionice, nedostatak motivacije kod djece, potrebu korištenja nastavnih strategija i metoda rada koji su prilagođeni djeci različitog uzrasta, razine znanja i sposobnosti. 

Budući da, nerijetko, tradicionalnim pristupima nastavi nedostaju adekvatna rješenja za navedene probleme svoje priloge za e-Priručnik s primjerima primjene Montessori pristupa u temama koje se obrađuju u hrvatskoj nastavi u inozemstvu dale su doc. dr. sc. Ivana Jukić Vidas s Odsjeka za povijest Fakulteta hrvatskih studija s temom Kako je Hrvatska dobila ime i doc. dr. sc. Sandra Car s Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti Fakulteta hrvatskih studija s temom Hrvatska tradicijska kultura. Montessori pedagogija ne nudi sve odgovore na odgojno-obrazovne potrebe djece te specifičnosti koje nosi hrvatska nastava u inozemstvu, ali zasigurno određena Montessori načela i pristupi radu s djecom mogu doprinijeti motivaciji djece i pozitivnom odnosu prema učenju, poticanju individualnog razvoja djeteta, razvoju samostalnosti i socijalnih vještina kroz različite oblike suradničkoga učenja.

E-Priručnik Hrvatska nastava u inozemstvu – primjeri dobre prakse zasigurno će biti od koristi učiteljima hrvatske nastave u inozemstvu u idejnim rješenjima prilikom osmišljavanja nastavnih sati.

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic