O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 4. 9. 2023. u 09:17
Martina Horvat
Okrugli stol Izazovi hrvatske nastave...

U okviru projekta Hrvatska nastava u inozemstvu – pedagoški i glotodidaktički izazovkoji financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na Fakultetu hrvatskih studija će se, 28. rujna 2023. u 11 sati, održati okrugli stol naziva Izazovi hrvatske nastave u inozemstvu. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum.

Okrugli stol Izazovi hrvatske nastave u inozemstvu nastavak je okrugloga stola Hrvatska nastava u inozemstvu – važnost, izazovi i potrebe koji je održan 2022. godine na Fakultetu hrvatskih studija. Svrha je održavanja okrugloga stola nastavak rasprave o važnosti hrvatske nastave u inozemstvu posebice s obzirom na njezinu ulogu u očuvanju hrvatskoga nacionalnoga identiteta među djecom i mladima hrvatskih iseljenika. Na okruglom stolu problematizirat će se ključna pitanja organizacije i provođenja hrvatske nastave u inozemstvu pri čemu je od osobite važnosti suradnja znanstvenih i javnih institucija, odnosno povezivanje znanstvenoga i stručnoga djelovanja u svrhu unaprjeđenja hrvatske nastave u inozemstvu. Budući da je ovladavanje pisanom i usmenom komunikacijom na hrvatskom jeziku važan društveni, ali i kulturni vid nacionalnoga identiteta, poseban naglasak na okruglom stolu bit će stavljen na hrvatski kao drugi i nasljedni jezik. Uz navedeno na okruglom stolu će se, pored izazova koje nosi uspješna realizacija hrvatske nastave u inozemstvu, potaknuti rasprava o potrebi revidiranja temeljnoga dokumenta - Kurikuluma hrvatske nastave u inozemstvu te definirati nužni preduvjeti za uspješnu realizaciju budućih programa osposobljavanja i usavršavanja učitelja hrvatske nastave u inozemstvu.

Izlagači i teme na okruglom stolu su:

Staša Skenžić, mag. educ. philol. croat., Voditelj službe za međunarodne poslove, Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Izazovi u organizaciji i provođenju hrvatske nastave u inozemstvu

prof. dr. sc. Lidija Cvikić, Učiteljski fakultet u Zagrebu: Vrijeme je za promjene - 20 godina Kurikula hrvatske nastave u inozemstvu

doc. dr. sc. Milan Bošnjak, Savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske: Uloga učitelja u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

doc. dr. sc. Antonia Ordulj, Fakultet hrvatskih studija, Margareta Uršal, mag. pead., Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, Lea Andreis, mag. psych., Fakultet hrvatskih studija: Što je potrebno učiteljima u hrvatskoj nastavi u inozemstvu?

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje: Mogućnosti edukacije za učitelje i nastavnike hrvatske nastave u inozemstvu

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković, Fakultet hrvatskih studija, Lidija Bogović, mag. croat., Fakultet hrvatskih studija: Kako pišu i kako govore hrvatski jezik učenici Hrvatske nastave u Baden-Württembergu i Bavarskoj?

doc. dr. sc. Marijana Togonal, Hrvatsko katoličko sveučilište: Integracijsko-edukacijski programi učenja hrvatskoga jezika za strance. Kako iskoristiti iskustva hrvatske nastave u inozemstvu?

Lada Kanajet Šimić, mag. educ. philol. croat., Hrvatska matica iseljenika: Mala škola hrvatskoga jezika i kulture i njezini dosezi

Katica Perinac, Udruga učitelja hrvatskoga jezika u Viktoriji, Australija: Hrvatski jezik u saveznoj državi Viktoriji, Australija

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic