O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 17. 7. 2023. u 09:50
Martina Horvat
Izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta...

U okviru projekta Hrvatska nastava u inozemstvu – pedagoški i glotodidaktički izazovi koji financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na Fakultetu hrvatskih studija će se, u rujnu 2023., održati okrugli stol i znanstveno-stručni razgovor.

Okrugli stol pod nazivom IZAZOVI HRVATSKE NASTAVE U INOZEMSTVU ima za cilj problematizirati izazove, ali i načine uspješne realizacije Hrvatske nastave u inozemstvu te doprinijeti znanstvenim i stručnim prilozima unaprjeđenju Hrvatske nastave u inozemstvu, a sve u svrhu jačanja, njegovanja i očuvanja hrvatske kulturne baštine i hrvatskog nacionalnog identiteta među djecom i mladima izvan domovine.

Znanstveno-stručnim razgovorom HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU – PRIMJERI DOBRE PRAKSE predviđena je rasprava o didaktičko-metodičkim osobitostima rada u Hrvatskoj nastavi u inozemstvu s obzirom na heterogene skupine polaznika, izazove povezivanja sadržaja hrvatskoga jezika i književnosti, povijesti, zemljopisa, likovne i glazbene kulture te poučavanja hrvatskog kao inog jezika. Na znanstveno-stručnom razgovoru uz znanstvenike sudjelovat će i učitelji HNuI te predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic