O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 7. 7. 2023. u 10:42
Uređeno: 7. 7. 2023. u 10:42
Martina Horvat
Objavljeni rezultati natječaja...

Temeljem Odluke o rezultatima natječaja za raspodjelu potpora institucionalnom financiranju znanstvene djelatnosti u 2023. godini Povjerenstva za znanstvene pothvate Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 16. lipnja 2023. godine i potvrde Dekanskog kolegija od 29. lipnja 2023., prihvaćeno je 15 znanstvenih projekta sa svih odsjeka Fakulteta hrvatskih studija.

S Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti za institucionalno financiranje prihvaćen je znanstveni projekt: Transgeneracijski pristupi djetinjstvu iz perspektive pedagogije djetinjstva (voditeljica: doc. dr. sc. Katarina Dadić)

Budući da je pedagogijskoj znanosti ključno pratiti promjene u socijalnim konstrukcijama djetinjstva radi pedagoškog razumijevanja položaja djeteta i izazova s kojima se susreću u preuzimanju društvenih uloga, rezultati istraživanja pridonijeti će boljem znanstvenom razumijevanju ovoga područja, ali i mogućnostima primjene novih saznanja u pedagoškoj praksi (obitelj, odgojno-obrazovne ustanove).

U okviru znanstvenog projekta provedba istraživanja predviđena je na Fakultetu hrvatskih studija (studenti koji pohađaju kolegije nastavničke naobrazbe), Filozofskom fakultetu u Osijeku (Odsjek za pedagogiju) i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru (studij pedagogije).

U međunarodnom znanstvenom projektu: Transgeneracijski pristupi djetinjstvu iz perspektive pedagogije djetinjstva s FHS-Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti sudjeluju: doc. dr. sc. Katarina Dadić, doc. dr. sc. Sandra Car, asistentica Martina Horvat, mag, paed. i prof. dr. sc. Neven Hrvatić, vanjske članice prof. dr. sc. Marija Sablić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka te doc. dr. sc. Tina Vekić i doc. dr. sc. Tanja Zelenika s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic