O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 5. 6. 2023. u 08:56
Martina Horvat
Izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta...

U okviru projekta „Stručna predavanja o povijesti Domovinskog rata“ u Boki kotorskoj su održana znanstveno-stručna predavanja za nastavnike povijesti, učitelje hrvatske nastave u inozemstvu te širu javnost na temu Domovinskoga rata.

Voditeljica projekta je dr. sc. Janja Sekula iz Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra, a suradnica izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je financirao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a predavanja su održana 1. lipnja 2023. godine, u Domu kulture „Josip Marković“, u Donjoj Lastvi u organizaciji Hrvatskoga nacionalnoga vijeća Crne Gore.

Dr. sc. Janja Sekula održala je predavanje pod nazivom Stvaranje samostalne hrvatske države i srpska pobuna i agresija na Hrvatsku 1990. i 1991. godine kojim je dala kronološki prikaz najvažnijih događaja i procesa koji su pratili osamostaljivanje i demokratizaciju RH te oružanu pobunu dijela srpskog stanovništva, a zatim agresiju Srbije i Crne Gore, odnosno JNA i srpsko-crnogorskih snaga na Hrvatsku u razdoblju od 1990. – 1991. godine.

S obzirom na vrlo osjetljivu tematiku povijesti Domovinskoga rata izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum je svojim predavanjem naziva „Strategije za aktivno poučavanje i učenje o Domovinskom ratu“ ponudila primjere različitih didaktičko-metodičkih strategija koje se mogu primijeniti u procesu poučavanja i učenja o Domovinskom ratu.

Predavanjima su nazočili predsjednik Hrvatskoga nacionalnoga vijeća Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović te zainteresirani građani Boke kotorske koji su pokazali veliko zanimanje za predavanje. Predavanja su imala i značajan odjek u crnogorskom, ali i hrvatskom medijskom prostoru.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic