O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 14. 3. 2023. u 07:44
Martina Horvat
Doc. dr. sc. Antonia Ordulj, Lea...

Interdisciplinarni tim s Fakulteta hrvatskih studija koji čine izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum, Lea Andreis, mag. psych. te doc. dr. sc. Antonia Ordulj u koautorstvu s dipl. pedagoginjom Margaretom Uršal iz Hrvatskoga nacionalnoga vijeća u Republici Srbiji sudjelovao je na 17. Međunarodnoj konferenciji o obrazovanju, istraživanju i inovacijama -  INTED2023 koja se održala u Valenciji u Španjolskoj od 6. do 8. ožujka 2023. Projektni je tim prezentirao rezultate istraživanja koje se provodilo među učiteljima Hrvatske nastave u Republici Srbiji u okviru znanstvenoga projekta Osobitosti hrvatske nastave u Republici Srbiji kojega je voditeljica doc. dr. sc. Antonia Ordulj, a nositelj Centar za učenje hrvatskoga jezika pri Fakultetu hrvatskih studija. U istraživanju su sudjelovali samo nastavnici iz Republike Hrvatske koje bira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rezultati pokazuju da su: 1. nastavnicima potrebne dodatne interkulturne kompetencije koje nisu stekli tijekom formalnoga obrazovanja, 2. postojeći udžbenici nisu u potpunosti prikladni za provođenje nastave iz jezika i književnosti, 3. nastavnicima potrebna daljnja usavršavanja i praksa u nastavi hrvatskoga jezika prije odlaska u hrvatsku nastavu u inozemstvu i to posebice u području ovladavanja hrvatskim kao inim i nasljednim jezikom, a što je uvjetovano prije svega nedostatkom programa za obrazovanje nastavnika hrvatskoga kao inoga ili nasljednoga jezika na formalnoj razini. Kao poseban izazov nastavnici navode problem predznanja i motivacije s kojima učenici dolaze te poistovjećivanje hrvatskoga i srpskoga jezika. Riječ je o projektu koji se proveo uz financijsku podršku Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic