O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 20. 1. 2023. u 11:25
Martina Horvat

U suradnji Hrvatskoga nacionalnoga vijeća u Republici Srbiji na čelu s dipl. pedagoginjom Margaretom Uršal i projektnoga tima s Fakulteta hrvatskih studija provedeno je prvo istraživanje o hrvatskoj nastavi u Republici Srbiji. Riječ je o provedbi istraživanja među učiteljima Hrvatske nastave u Republici Srbiji u okviru znanstvenoga projekta Osobitosti hrvatske nastave u Republici Srbiji kojega je voditeljica doc. dr. sc. Antonia Ordulj, a nositelj Centar za učenje hrvatskoga jezika pri Fakultetu hrvatskih studija. Interdisciplinarni tim s Fakulteta hrvatskih studija čine i doc. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum te Lea Andreis, mag.psych. U istraživanju su sudjelovali samo nastavnici iz Republike Hrvatske koje bira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Istraživanjem se ispitivala: 1. naobrazba učitelja za rad kroz analizu specifičnih i općenitih kompetencija te prikladnost dostupnih udžbenika u hrvatskoj nastavi, 2. osposobljenost učitelja za izvođenje sadržaja koji se odnose na kulturnu i povijesnu baštinu Hrvatske te 3. osposobljenost učitelja za poučavanje hrvatskoga kao nasljednoga jezika. Znanstvenim se projektom nastojala uspostaviti suradnja između Hrvatskoga nacionalnoga vijeća u Republici Srbiji i tima stručnjaka s Fakulteta hrvatskih studija koji se bave problematikom hrvatske nastave u inozemstvu s ciljem boljega razumijevanja procesa školovanja posebno osmišljenoga za djecu i mlade hrvatskih iseljenika kojemu je cilj njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture odnosno osnaživanje hrvatskoga nacionalnoga identiteta.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic