O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 8. 10. 2021. u 08:29
Martina Horvat
Doc. dr. sc. Iva Ivanković održala...

Doc. dr. sc. Iva Ivanković održala je izlaganje 7. listopada 2021. godine na Međunarodnom stručnom skupu Sretna djeca – Poticanje kreativnosti kod djece i mladih kroz umjetnost, u organizaciji Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn-Studio Tanay, Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe UHULI i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Međunarodni  stručni skup Sretna djeca – Poticanje kreativnosti kod djece i mladih kroz umjetnost organizira se za odgojitelje u predškolskim ustanovama, stručne suradnike i ravnatelje vrtića, učitelje u ustanovama za rehabilitaciju djece i učitelje razredne nastave i likovne kulture.

Na skupu je održano sedam plenarnih izlaganja iz područja dječjega likovnoga stvaralaštva, metodike rada s djecom i učenicima s posebnim potrebama, rane identifikacije kreativno-produktivne darovitosti, tradicionalne i suvremene umjetnosti, dječjega samopouzdanja te problematike evidentiranja likovno darovitih učenika u ranom školskom razdoblju. U okviru međunarodnoga skupa docentica Ivanković govorila je o suvremenim strategijama, metodama i oblicima rada s djecom i učenicima s posebnim potrebama s većim naglaskom na djecu i učenike s teškoćama. Prikazane su smjernice koje mogu u neposrednom odgojno-obrazovnom radu pomoći odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima u procesu individualizacije i prilagodbe za djecu i učenike s teškoćama. Naglašena je moć i odgovornost svih dionika odgojno-obrazovnoga procesa u promicanju kulture uključivosti i međusobne solidarnosti.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic