O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 15. 4. 2021. u 15:08
Uređeno: 15. 4. 2021. u 15:08
Martina Horvat
Doc. dr. sc. Iva Ivanković...

Online državni znanstveno-stručni skup učitelja razredne nastave Ups! (Učiteljski proljetni skup) održan je od 7. do 9. travnja 2021. godine. Skup je organizirala Osnovna škola Ivana Gundulića u Zagrebu u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Cilj je Skupa bio predstaviti suvremene metodičke pristupe poučavanju, potaknuti učitelje u Republici Hrvatskoj na suradnju i razmjenu ideja te poticanje i razvoj modernih metoda poučavanja kroz širenje primjera dobre prakse. Tijekom znanstveno-stručnoga skupa održano je pet plenarnih predavanja te dvadeset sedam predstavljanja iskustava i novih trendova u poučavanju i primjera iz metodičke svakodnevice učitelja. Na skupu je osim predavača bilo prijavljeno više od 530 sudionika iz cijele Hrvatske, a skup je sadržajno obuhvaćao tri područja: produženi boravak, razrednu nastavu i projektne aktivnosti. Jedna od plenarnih predavačica bila je i doc. dr. sc. Iva Ivanković, djelatnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu s temom „Izazovi inkluzivnoga odgoja i obrazovanja-prilagodba nastave za učenike s jezično-govornim teškoćama“. Skup je bio iznimno posjećen.
Programska knjižica skupa dostupna je na poveznici: http://www.os-igundulica-zg.skole.hr/upload/os-igundulica-zg/images/newsimg/1532/File/UPS_PROGRAMSKA%20KNJIZICA.pdf

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic