Objavljeno: 22. 1. 2024. u 12:34
Administrator

Izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum s Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti i doc. dr. sc. Monika Komušanac s Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo, sudjelovale su na konferenciji International Conference on Education koja se održala u hibridnom obliku u Tokiju 17. i 18. siječnja 2024. godine, u organizaciji TERA-e (Teaching & Education Research Association). U raznovrsnom dvodnevnom programu sudjelovalo je 30-ak znanstvenika i istraživača koji su podijelili svoja iskustva i rezultate istraživanja vezane uz izazove modernoga obrazovanja, globalizacije i tehnološkoga razvoja.

Nastavnice su izlagale drugoga dana konferencije u online sekciji koja je okupila ukupno 10 sudionika.

Doc. dr. sc. Monika Komušanac izlagala je na temu Global Migration Patterns and Preservation of Croatian National Identity in Emigration – the Example of the Croatian Emigrant Community in Rome. U teorijskom dijelu istaknula je izazove održivosti Hrvata u Italiji u demografskom, kulturnom i identitetskom smislu te specifičnosti hrvatske iseljeničke zajednice u Rimu. Uz to je predstavila rezultate terenskog istraživanja kojim su ispitani stavovi učitelja i učenika hrvatske nastave u inozemstvu u Rimu o izazovima organiziranja hrvatske nastave u Rimu, poznavanju hrvatskog jezika, povijesti i kulture među djecom hrvatskih iseljenika u Rimu te zainteresiranosti hrvatskih iseljenika za njegovanje i održavanje veza s domovinom.

Izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum održala je predavanje na temu Education and National Identity – Croatian Teaching Abroad Approach. U svom izlaganju objasnila je važnost hrvatske nastave u inozemstvu u procesu očuvanja svih sastavnica nacionalnoga identiteta među djecom i mladima hrvatskih iseljenika. Pored toga, na temelju rezultata dosada provedenih istraživanja izdvojila je specifičnosti hrvatske nastave u inozemstvu kao i moguće smjernice kojima bi se unaprijedilo poučavanje i učenje hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic