Objavljeno: 1. 12. 2023. u 11:40
Josip Papak

Promocija diplomiranih studenata novoga naraštaja akademskih građana, magistra i magistara struke i magistra i magistara edukacije struke koji su svoja zvanja stekli na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održat će se u subotu 2. prosinca 2023. godine, u tri skupine, u 9, 11 i 13 sati, u dvorani Zagreb.

U razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. diplomski studij na Fakultetu hrvatskih studija završilo je 152 studenta, od toga 109 magistra i magistara struke i 43 magistra i magistara edukacije struke. Oni će primiti diplome kojima im se priznaju zvanja propisana Zakonom o akademskim zvanjima i stupnjevima i Statutom Fakulteta hrvatskih studija i to:

 • Studij filozofije – jedan magistar filozofije i devet magistra i magistara edukacije filozofije,

 • Studij komunikologije – 46 magistra i magistara komunikologije,

 • Studij kroatologije – šest magistra i magistara kroatologije i 21 magistra i magistara edukacije kroatologije

 • Studij hrvatskoga latiniteta – pet magistra i magistara edukacije latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskoga latiniteta

 • Studij povijesti – 13 magistra i magistre povijesti i 19 magistra i magistara edukacije povijesti

 • Studij psihologije – 39 magistra i magistre psihologije

 • Studij sociologije – 16 magistra i magistara sociologije i devet magistra i magistara edukacije sociologije.

Diplomanti će pred obnašateljem dužnosti dekana položiti svečanu prisegu:

„Prisežem Sveučilištu u Zagrebu:

 • da ću raditi na dobrobit čovječanstva, svoga naroda i svoje domovine Republike Hrvatske,

 • da ću kao akademski građanin na svoju čast i na čast Sveučilišta u Zagrebu djelovati u svojoj sredini,

 • da ću svoje znanje, stečeno tijekom studija, dalje razvijati i prenositi mladima,

 • da ću biti savjesni odgajatelj, čuvar naših kulturnih vrijednosti i borac za znanstvenu istinu."

Svečanom podjelom diploma diplomirani studenti postaju akademski građani. Simbolički to pokazuje prebacivanje kićenice ("cofleka") na kapi s lijeve na desnu stranu.

To će biti četvrta promocija s diplomama Fakulteta hrvatskih studija (prethodna je održana 8. srpnja 2023.).

Člankom 41. Statuta Fakulteta hrvatskih studija propisano je: „Nakon završetka studija studentu se izdaje diploma. Diplomom se potvrđuje da je student završio studij i stekao pravo na odgovarajući akademski stupanj, akademski naziv ili stručni naziv. Primjerak prijepisa diplome čuva se u pismohrani Fakulteta. Diplomu o završenom diplomskom studiju potpisuje dekan, a ovjerava se suhim žigom Fakulteta. Diploma se izdaje na propisanom obrascu na hrvatskom jeziku. Na diplomandov zahtjev diploma se izdaje i na latinskom ili engleskom jeziku. Uz diplomu izdaje se i dopunska isprava o studiju na hrvatskom i na engleskom jeziku, kojom se potvrđuje koje je ispite student položio i kojom ocjenom, koliko je bodova po ECTS-u ostvario te s drugim podatcima potrebnim za razumijevanje akademskih postignuća. Dopunsku ispravu potpisuje dekan, a ovjerava se pečatom Fakulteta. Diploma, svjedodžbe i potvrde koje izdaje Fakultet javne su isprave. Diploma se u pravilu uručuje na promociji. Promociju obavlja dekan, a u slučaju njegove spriječenosti prodekan, uz sudjelovanje dva prodekana od kojih je jedan promotor."

 

Svečanoj promociji diplomanata 2. prosinca 2023. pristupilo je 125 diplomiranih studenta.

Videozapis s promocije u 9 sati može se gledati na poveznici: https://youtu.be/ECACMFfefeM

Videozapis s promocije u 11 sati može se gledati na poveznici: https://youtu.be/JOltW1VLrqs

Videozapis s promocije u 13 sati može se gledati na poveznici: https://youtu.be/8hU9ZXwhj58

Fotogaleriji možete pristupiti ovdje: https://dba.pic-time.com/FhzGApbpXPkrB

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic