Objavljeno: 8. 9. 2022. u 12:19
Administrator

promocija rujan 2022.

Promaknuće diplomiranih studenata novoga naraštaja akademskih građana, magistara i magistara edukacije struke koji su svoja zvanja stekli na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održat će se u subotu 10. rujna 2022. godine, u tri skupine, u 9, 11 i u 13 sati u dvorani Zagreb.

U razdoblju od 5. srpnja 2021. do 11. srpnja 2022. diplomski studij na Fakultetu hrvatskih studija završilo je 158 studenata, od toga 118 magistra i magistara struke i 43 magistra i magistara edukacije struke. Oni će primiti diplome kojima im se priznaju zvanja propisana Zakonom o akademskim zvanjima i stupnjevima i Statutom Fakulteta hrvatskih studija i to:

 • Studij filozofije – deset magistra i magistara edukacije filozofije,

 • Studij komunikologije – 37 magistra i magistara komunikologije,

 • Studij kroatologije – 27 magistra i magistara edukacije kroatologije i šest magistra kroatologije

 • Studij hrvatskoga latiniteta – osam magistra i magistara edukacije latinskoga jezika,

 • rimske književnosti i hrvatskoga latiniteta,

 • Studij povijesti – 21 magistra i magistara edukacije povijesti i 14 magistra i magistre povijesti

 • Studij psihologije – 43 magistra i magistre psihologije i

 • Studij sociologije – dva magistra i magistre edukacije sociologije i 18 magistra i magistara sociologije.

Diplomanti će pred obnašateljem dužnosti dekana položiti svečanu prisegu:

„Prisežem Sveučilištu u Zagrebu:

 • da ću raditi na dobrobit čovječanstva, svoga naroda i svoje domovine Republike Hrvatske,

 • da ću kao akademski građanin na svoju čast i na čast Sveučilišta u Zagrebu djelovati u svojoj sredini,

 • da ću svoje znanje, stečeno tijekom studija, dalje razvijati i prenositi mladima,

 • da ću biti savjesni odgajatelj, čuvar naših kulturnih vrijednosti i borac za znanstvenu istinu."

Svečanom podjelom diploma diplomirani studenti postaju akademski građani. Simbolički to pokazuje prebacivanje kićenice na kapi s lijeve na desnu stranu.

To će biti drugo promaknuće s diplomama Fakulteta hrvatskih studija (prethodno je održano 11. rujna 2021.).

Člankom 41. Statuta Fakulteta hrvatskih studija propisano je: „Nakon završetka studija studentu se izdaje diploma. Diplomom se potvrđuje da je student završio studij i stekao pravo na odgovarajući akademski stupanj, akademski naziv ili stručni naziv. Primjerak prijepisa diplome čuva se u pismohrani Fakulteta. Diplomu o završenom diplomskom studiju potpisuje dekan, a ovjerava se suhim žigom Fakulteta. Diploma se izdaje na propisanom obrascu na hrvatskom jeziku. Na diplomandov zahtjev diploma se izdaje i na latinskom ili engleskom jeziku. Uz diplomu izdaje se i dopunska isprava o studiju na hrvatskom i na engleskom jeziku, kojom se potvrđuje koje je ispite student položio i kojom ocjenom, koliko je bodova po ECTS-u ostvario te s drugim podatcima potrebnim za razumijevanje akademskih postignuća. Dopunsku ispravu potpisuje dekan, a ovjerava se pečatom Fakulteta. Diploma, svjedodžbe i potvrde koje izdaje Fakultet javne su isprave. Diploma se u pravilu uručuje na promaknuću. Promaknuće obavlja dekan, a u slučaju njegove spriječenosti prodekan, uz sudjelovanje dva prodekana od kojih je jedan promotor."

 

Svečanom promaknuću diplomanata 10. rujna 2022. pristupila su 123 diplomirana studenta.

Videozapis s promaknuća u 9 sati može se gledati na poveznici.

Videozapis s promaknuća u 11 sati može se gledati na poveznici.

Videozapis s promaknuća u 13 sati može se gledati na poveznici.

Fotogalerije:

Promaknuće magistara Fakulteta hrvatskih studija 10. rujna 2022. u 9 sati

Promaknuće magistara Fakulteta hrvatskih studija 10. rujna 2022. u 11 sati

Promaknuće magistara Fakulteta hrvatskih studija 10. rujna 2022. u 13 sati

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic