Objavljeno: 14. 9. 2021. u 16:01
Josip Papak

Na temelju točke VII. stavka 1. Odluke o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija, članka 29. Statuta Fakulteta hrvatskih studija, Obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 26. kolovoza 2021. (klasa 602-04/21-13/00123, ur. broj 533-01-21-0001) o obvezi izvođenja kontaktne visokoškolske nastave i svih njezinih oblika u skladu s akreditiranim studijskim programima, a prema epidemiološkim mjerama, Preporuka i smjernica Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 28. kolovoza 2020. za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama (klasa 030-02/20-02/0030, ur. broj 255-08-20-0001), Preporuka Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo za održavanje nastave na visokim učilištima od 2. rujna 2021., na prijedlog prodekana za nastavu i studente i Dekanskoga kolegija od 2. rujna 2021., Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na 29. sjednici održanoj 6. rujna 2021. jednoglasno je donijelo

 

Naputak o održavanju nastave u akademskoj godini 2021./2022.

 

1. Nastava na Fakultetu hrvatskih studija u akademskoj godini 2021./2022. provodit će se u klasičnom obliku, sukladno akreditiranim studijskim programima i prihvaćenim opisima predmeta (silabima).

 

2. Nastava u klasičnom obliku najbolji je način izvođenja nastave za sve studijske programe Fakulteta hrvatskih studija jer su oni akreditirani za takvo izvođenje. Klasična nastava osigurava pretpostavke i za cjelovito formiranje mladih ljudi, studenata, u stalnoj interakciji s nastavnicima i kolegama studentima te u životu na visokoškolskoj ustanovi na kojoj se obrazuju. To je više od samoga nastavnoga procesa i nezamjenjivo je u cjelokupnom dozrijevanju mladoga čovjeka u svim vidovima njegove osobnosti. Sagledavajući sveučilišni i sav visokoškolski život kao važan dio života gradova i društvenih zajednica u kojima se on odvija, očito je da se sveukupni život tih društvenih zajednica značajno osiromašuje izostankom visokoškolskih aktivnosti u klasičnom obliku. Stoga je preporuka da se uznastoji održati normalno odvijanje nastave dokle god to prilike budu dopuštale. Postoje pravni (zakonski, akreditacijski) i zdravstveni razlozi (mentalno zdravlje i psihofizička dobrobit studenata) zbog kojih prebacivanje nastave u virtualno okruženje više ne smije biti rješenje, a njihova zastupljenost proteklih godina dovodi u pitanje relevantnost izvođenja studijskih programa s obzirom na akreditaciju koju imaju.

 

3. Prije početka nastave definirat će se raspored sati koji će biti podložan promjenama, ovisno o razvoju situacije s epidemijom.

 

4. Prilikom održavanja nastave nužno je pridržavati se sljedećih uputa:

  • Studentima i nastavnicima bit će omogućena uporaba raskužnih sredstava za ruke prilikom ulaska u zgrade fakulteta i predavaonice.
  • Studenti moraju održavati udaljenost između sebe i drugih studenata i nastavnika.
  • U jednoj školskoj klupi može sjediti samo jedan student. Studenti će sjediti cik-cak, na najvećoj mogućoj udaljenosti od drugih studenata.
  • Nije dopušteno grupiranje studenata.
  • Svi nose masku osim nastavnika dok drži nastavu i studenta dok izlaže seminar.
  • Treba izbjegavati dodirivanje rukama usta, nosa, očiju i lica.
  • Redovito i temeljiti prati ruke.
  • Između svake nastave dvorane će se provjetravati i dnevno raskuživati.

5. U svakoj klupi u predavaonicama može sjediti samo jedan student, na najvećoj mogućoj udaljenosti od drugih studenata, pazeći na higijenu ruku, očiju, usta i nosa. U dvoranama su posebno označena mjesta za studente kako bi se osigurao dovoljan razmak i efikasnije raskuživanje dvorana. Na ulazu u zgrade Fakulteta i u svakoj predavaonici nalazi se dezinficijens za ruke.

 

6. Nastavno osoblje, zaposlenici, studenti, kao i druge osobe, ne smiju ulaziti u unutarnje niti koristiti vanjske prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.) te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom (SARS-CoV-2).

 

7. Nastavno osoblje, zaposlenici, studenti, kao i druge osobe, dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na posao/nastavu u prostore Fakulteta.

 

8. U slučaju povišene tjelesne temperature ili pojave simptoma zarazne bolesti, student se treba javiti predmetnomu nastavniku, a nastavnik prodekanu za nastavu i studente i ne dolaziti na posao/nastavu te se telefonski javiti liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi. S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zarazne bolesti nije dopušteno dolaziti u prostor fakulteta.

 

9. U slučaju zaraze student je dužan biti u izolaciji i bit će mu opravdan izostanak s nastave. U slučaju samoizolacije koju je odredio liječnik ili epidemiolog studentu će biti opravdan izostanak nakon čega se može vratiti u nastavu pod uvjetom da nema nikakve simptome bolesti.

Studenti, nastavnici i zaposlenici koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, trebaju se javiti na kvaliteta@fhs.hr.  

 

10. U situacijama kada, zbog velikoga broja studenata na kolegiju, nije moguće održavati nastavu prema uputama navedenima u točkama 1. i 2., jer ne postoji mogućnost pridržavanja epidemioloških mjera (poglavito držanja razmaka), nastavnici će podijeliti skupinu na dvije te će jedan tjedan držati koncentriranu nastavu (dvije nastavne jedinice u jednom nastavnom terminu) jednoj skupini, a drugi tjedan te iste dvije nastavne jedinice drugoj skupini studenata. Preporučuje se seminarske radove objaviti na Merlinu tako da se studenti upoznaju s njima kako bi na satu seminara mogli komentirati i raspravljati. Tako bi se uštedilo vrijeme koje je potrebno za izlaganje, a svaka grupa bi se upoznala sa svim obrađenim temama.

 

10. Ako nastavnicima, zbog opsega nastavnih sadržaja, ne odgovara održavanje koncentrirane nastave iz točke 9. mogu se odlučiti za izvođenje tzv. hibridne nastave. Studenti se, i u ovom slučaju, opet dijele na dvije skupine zbog pridržavanja epidemioloških preporuka s tim da u tom slučaju jedna studentska skupina ima nastavu u živo i prema rasporedu nastave sudjeluje na predavanju, a za drugu skupinu studenata u tom tjednom terminu priprema se i održava nastava na daljinu. Sljedeći tjedan skupina koja je prethodni tjedan imala nastavu u virtualnom okruženju ima kontaktnu nastavu i obrnuto. Izvođenje seminara također bi se obavljalo na opisani način.

 

11. Brojne su mogućnosti prijenosa klasične nastave u virtualno okruženje. Nastavnici se sami odlučuju koju vrstu će izabrati, a jedno od jednostavnijih i kvalitetnih rješenja za provedbu ovakvoga načina nastave jest snimiti održavanje predavanja (može se zadužiti demonstrator ili student) u skupini koja taj tjedan ima kontaktnu nastavu te drugoj skupini studenata proslijediti ili staviti na neku internetsku platformu snimku toga predavanja.

 

12. U iznimnim slučajevima, ako nastavnik procjenjuje da će mu biti otežano provođenje nastave na predložene načine, zbog određenih specifičnosti kolegija (npr. praktikumi, određene vježbe i sl.), može sam predložiti model prema kojem smatra da će nastava biti bolja i kvalitetnija, a prodekan za nastavu i studente se obvezuje razmotriti predloženi model te dati odobrenje za njegovu provedbu.

 

13. Nastavni sat skraćuje se na 40 minuta, a dnevni raspored se prilagođava na način da se za određene kolegije pomiče početak predavanja za 10–20 minuta kako ne bi na svim predavanjima započinjali i završavali u isto vrijeme. Skraćivanjem nastavnoga sata i navedenim pomicanjem termina predavanja smanjuju se gužve studenata po hodnicima i dobiva se više vremena između predavanja koje su nužne kako bi spremačice stigle raskužiti dvorane za nastavu.

 

14. Nastavnici će redovito održavati konzultacije u nastavničkim kabinetima na Fakultetu. U tu će svrhu u vrijeme oglašenih konzultacija biti dostupni studentima u svojim kabinetima najmanje sat vremena svaki tjedan.

 

15. Pozivaju se nastavnici da posebno imaju razumijevanja i iziđu u susret mogućim zamolbama studenata vezanima uz materijalne i psihološke posljedice potresa, zarazu ili samoizolaciju. Susretljivost se odnosi na pristupačnost nastavnika, fleksibilnost rokova i prilagodbu dostupne literature.

 

16. Studenti se potiču na solidarnost i kolegijalnost prema kolegama koji su zbog epidemioloških okolnosti bili prisiljeni izostati s nastave: da im pomognu u studiranju, učenju i svladavanju studijskih obveza. U tom smislu javit će se kolegama koji nastavljaju pratiti nastavu da podijele s njima nastavne materijale i bilješke s predavanja, a ako nisu zaraženi sami će ponuditi takvu pomoć kolegama koji ne mogu dolaziti na nastavu.

 

17. Studenti i nastavnici trudit će se biti savjesni, odgovorni, disciplinirani i točni. Tako će davati prinos smirenosti i ustrajnosti u činjenju dobra. Dosljedno pridržavanje protuepidemijskih mjera omogućuje nastavak rada, studiranja i prenošenja znanja te sprječava širenje zaraze. Mole se svi članovi fakultetske zajednice da se ne umore upozoravati kolegice i kolege te pozivati na poštivanje mjera i odgovorno ponašanje i unutar i izvan zgrada Fakulteta.

 

18. Ovaj Naputak stupa na snagu 1. listopada 2021.

 

U Zagrebu, 6. rujna 2021.
Klasa: 640-01/21-2/0013
Ur. broj: 380-1/1-21-009            

 

                 dekan

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, v. r.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic