Objavljeno: 11. 9. 2021. u 15:02
Administrator

uzvanici promocije

Promaknuće diplomiranih studenata novoga naraštaja akademskih građana, magistara i magistara edukacije struke koji su svoja zvanja stekli na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održano je u subotu 11. rujna 2021. godine, u dvije skupine, u 9 i u 11 sati u dvorani Zagreb.

Svečanom promaknuću diplomanata 11. rujna 2021. pristupilo je 108 diplomanata, od čega 68 magistra i magistara struke i 40 magistra i magistara edukacije struke. Oni su svoje struke postigli završetkom diplomskih studija:

 • filozofije – 4 magistre i magistra edukacije filozofije,

 • hrvatskoga latiniteta – 9 magistra i magistara edukacije latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskoga latiniteta,

 • komunikologije – 27 magistra i magistara komunikologije,

 • kroatologije – 16, 15 magistra i magistara edukacije kroatologije i 1 magistar kroatologije,

 • povijesti – 12, 9 magistra i magistara edukacije povijesti i 3 magistra i magistre povijesti,

 • psihologije – 32 magistra i magistre psihologije i

 • sociologije – 8, 3 magistra i magistre edukacije sociologije i 5 magistra i magistara sociologije

Diplomantima je na ostvarenom cilju i uloženom trudu čestitao dekan prof. dr. sc. Stjepan Ćosić. On je istaknuo: „Studirajući na ovom fakultetu vi ste izabrali poziv, ne samo struku. I to poziv intelektualca. Odlučili ste se posvetiti društvenim i humanističkim disciplinama, znanostima koje svoje uporište imaju u čovjeku i u društvu, ne u tehnici. Ta činjenica ima posebnu težinu i nameće vam veliku odgovornost, odgovornost istinskih intelektualaca. Naime, znanosti kojima se mi bavimo i vrijednosti koje na temelju tih znanosti promoviramo, nemaju materijalne i financijske korelacije. Njihova svrha je u njima samima. Drugim riječima, na temelju znanja koja stječemo i ideja koje stvaramo mi i jesmo ljudi, humana bića, pripadnici društva s vlastitom poviješću, baštinom i specifičnim vrijednostima, ljudi s vlastitim identitetom. To smo dužni prenositi budućim naraštajima." Cijeli govor dekana Ćosića može se pročitati ovdje.

Diplomanti su pred dekanom Stjepanom Ćosićem položili svečanu prisegu:

„Prisežem Sveučilištu u Zagrebu:

 • da ću raditi na dobrobit čovječanstva, svoga naroda i svoje domovine Republike Hrvatske,

 • da ću kao akademski građani na svoju čast i na čast Sveučilišta u Zagrebu djelovati u svojoj sredini,

 • da ću svoje znanje, stečeno tijekom studija, dalje razvijati i prenositi mladima,

 • da ću biti savjesni odgajatelj, čuvar naših kulturnih vrijednosti i borac za znanstvenu istinu."

Svečanom podjelom diploma diplomirani su studenti postali akademski građani. Simbolički to pokazuje prebacivanje kićenice na kapi s lijeve na desnu stranu.

U dekanovoj pratnji bili su: prodekan za nastavu i studente doc. dr. sc. Dario Vučenović, prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu doc. dr. sc. Lovorka Brajković, predstojnik Odsjeka za filozofiju i kulturologiju prof. dr. sc. Mislav Kukoč, predstojnik Odsjeka za kroatologiju prof. dr. sc. Mario Grčević, predstojnica Odsjeka za povijest prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, predstojnik Odsjeka za sociologiju prof. dr. sc. Stipan Tadić, predstojnik Odsjeka za komunikologiju prof. dr. sc. Danijel Labaš, predstojnica Odsjeka za psihologiju doc. dr. sc. Jelena Maričić. Dekan je diplomantima poželio sreću u budućem profesionalnom i privatnom životu na ponos Fakulteta hrvatskih studija, a predstojnici odsjeka proglasili su pristupnike prema akademskim nazivima.

Ovo su bila prva promaknuća s diplomama Fakulteta hrvatskih studija i prva promaknuća čije je diplome potpisao dekan. U razdoblju od 31. listopada 2019. do 1. srpnja 2021. diplomski studij na Fakultetu hrvatskih studija završila su 182 studenta.

Člankom 42. Statuta Fakulteta hrvatskih studija propisano je: „Nakon završetka studija studentu se izdaje diploma. Diplomom se potvrđuje da je student završio studij i stekao pravo na odgovarajući akademski stupanj, akademski naziv ili stručni naziv. Primjerak prijepisa diplome čuva se u pismohrani Fakulteta. Diplomu o završenom diplomskom studiju potpisuje dekan, a ovjerava se suhim žigom Fakulteta. Diploma se izdaje na propisanom obrascu na hrvatskom jeziku. Na diplomandov zahtjev diploma se izdaje i na latinskom ili engleskom jeziku. Uz diplomu izdaje se i dopunska isprava o studiju na hrvatskom, a na zahtjev i na engleskom jeziku, kojom se potvrđuje koje je ispite student položio i kojom ocjenom, koliko je bodova po ECTS-u ostvario te s drugim podatcima potrebnim za razumijevanje akademskih postignuća. Dopunsku ispravu potpisuje dekan, a ovjerava se pečatom Fakulteta. Diploma, svjedodžbe i potvrde koje izdaje Fakultet javne su isprave. Diploma se u pravilu uručuje na promaknuću. Promaknuće obavlja dekan, a u slučaju njegove spriječenosti prodekan, uz sudjelovanje dva prodekana od kojih je jedan promotor."

Videozapis s promaknuća u 9 sati može se vidjeti na poveznici.

Videozapis s promaknuća u 11 sati može se vidjeti na poveznici.

Fotogalerija s promaknuća u 9 sati može se razgledati na poveznici.

Fotogalerija s promaknuća u 11 sati može se razgledati na poveznici.

 

promocija od 9 sati
studenti promaknuti 11. rujna 2021. u 9 sati

 

promocija od 11 sati
studenti promaknuti 11. rujna 2021. u 11 sati

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic