Objavljeno: 30. 7. 2021. u 11:38
Administrator

 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 NATJEČAJ

za upis u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022.
 
 1. Kroatologija
 2. Povijest
 3. Filozofija

Osnovni uvjeti
 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij filozofije, ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom visokom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij filozofije).
 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij kroatologije (studij hrvatske kulture), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij kroatologije).
 • Uspješno završen jednopredmetni ili dvopredmetni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti ili drugi studij ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij povijesti)

Posebni uvjeti
 • ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • pristupnici s nižim prosjekom, ali ne nižim od 3,50, moraju priložiti i dvije preporuke (u zatvorenoj omotnici) sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (ne starije od šest mjeseci);
 • pristupnici s nižim prosjekom koji imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove mogu biti primljeni na temelju odluke Razredbenoga povjerenstva.
 • motivacijski razgovor pred povjerenstvom.

Upisna kvota
Filozofija: 15 studenata
Kroatologija: 15 studenata
Povijest: 25 studenata

Prilozi
 1. Prijava na natječaj sa sljedećim podatcima: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobilnoga telefona.
 2. Motivacijsko pismo u opsegu od 1500 do 2000 riječi u kojemu je potrebno navesti: razloge prijave na studij, znanstveni interes, okvirni prijedlog teme i plana istraživanja, način financiranja studija, opis uvjeta i trajanja studiranja – u punom radnom vremenu (osobe zaposlene u sustavu znanosti ili visokoga obrazovanja, do 3 godine) ili s dijelom radnoga vremena (osobe koje tijekom studija obavljaju neki drugi posao, do 5 godina).
 3. Životopis
 4. Ovjerena preslika diplome
 5. Prijepis ocjena položenih ispita na prethodnoj razini studija
 6. Potvrda o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika) ili druga odgovarajuća isprava (za strance).

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij traje šest semestara (180 bodova po ECTS-u).
Školarina po semestru za poslijediplomske doktorske sveučilišne studije iznosi 8.000,00 kuna po semestru.

Prijave na natječaj primaju se do 15. listopada 2021. u pisarnici, ili zaprimljene poštom na adresu: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomska referada, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – poslijediplomski“ kao i elektronički (dokumentacija u obliku skena, predmet e-pisma „Za natječaj-poslijediplomski“) na e-adresu: poslijediplomski@hrstud.hr.

Nepotpune i zakašnjele prijave ne će se razmatrati.
Osnovne informacije o studijima mogu se dobiti na mrežnim stranicama Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: https://www.hrstud.unizg.hr/, na adresi elektroničke pošte: poslijediplomski@hrstud.hr ili od 1. rujna na telefon (01) 245 7633.
Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic