Objavljeno: 28. 5. 2021. u 09:51
Josip Papak

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta na studijske programe Fakulteta hrvatskih studija u akademskoj godini 2021./2022.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta moguć je do završetka upisnoga roka propisanoga za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAMOLBE ZA PRIJELAZ

Zamolbu za prijelaz na studijski program Fakulteta hrvatskih studija studenti mogu predati do utorka, 14. rujna 2021. godine osobno u pisarnici Fakulteta, e-poštom ili poštom. Razmatrat će se samo zamolbe koje sadrže sve potrebne priloge:   

 • presliku indeksa (ovjerena na matičnom VU, za one koji još koriste indeks)
 • presliku nastavnoga plana i programa po kojem student studira na drugom VU (ovjeren na matičnom VU)
 • preslike opisa položenih predmeta (ovjerene na matičnom VU)
 • ovjereni prijepis ocjena
 • potvrdu o uplati 200,00 kn za provedbu postupka usporedbe nastavnih programa.

Podatci za uplatu:

Fakultet hrvatskih studija

Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb

Kunski IBAN broj: HR83 2340 0091 1110 5807 5

Model: 00; Poziv na broj: OIB STUDENTA

Svrha: naknada za postupak usporedbe nastavnih programa

Studentima prijelaznicima može se izreći polaganje razlikovnih ispita.

 

Iz pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu hrvatskih studija

Članak 39.

Uvjeti prijelaza studenata s drugih visokih učilišta

 1. Student može podnijeti zahtjev za prijelaz nakon završene prve godine studija.
 2. Ukoliko je student koji podnosi zahtjev za prijelaz upisao prvi put prvu godinu studija mora na visokom učilištu s kojega želi prijeći steći uvjete za prelazak u višu godinu studija prije podnošenja zahtjeva za prijelaz.
 3. Student koji podnosi zahtjev za prijelaz ne smije ponavljati godinu odnosno drugi put upisivati istu godinu studija u trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz.
 4. Student koji podnosi zahtjev za prijelaz mora zadovoljiti uvjete za upis u višu godinu studija na visokom učilištu s kojega prelazi odnosno ukoliko su upisi u sljedeću godinu studija izvršeni prije roka u kojem student može podnijeti zahtjev za prijelaz na Fakultet hrvatskih studija, student mora prvi puta upisati tu godinu studija.
 5. U trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz u drugu godinu studija na Fakultetu hrvatskih studija student ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50 te mora imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova tijekom prve godine studija iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim planom nastave za tu godinu studija.
 6. Ukoliko je student koji podnosi zahtjev za prijelaz upisao treću godinu studija u trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50, te mora imati stečenih najmanje 120 ECTS bodova tijekom prve dvije godine studija.
 7. Iznimno prijelaz se može odobriti onim studentima koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavaka 3. – 7. ovoga članka ukoliko je prijelaz potreban zbog teže bolesti, preseljenja obitelji ili nekoga drugoga opravdanoga razloga navedenoga u zahtjevu..
 8. O opravdanim razlozima odlučuju dekan Fakulteta hrvatskih studija, na prijedlog prodekana za nastavu i uz mišljenje voditelja Službe za nastavu i studente.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic