Objavljeno: 14. 10. 2020. u 09:35
Administrator


 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, objavljuje

NATJEČAJ

radi izbora jednoga službenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Službi za nabavu
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnoga rada.

Uvjeti

završen sveučilišni studij prava; umijeće provedbe načela dobroga i savjesnoga financijskoga upravljanja; sposobnost izrade i provedbe plana nabave; vrsno znanje hrvatskoga i engleskoga; najmanje 2 godine radnoga iskustva; samostalan rad na osobnom računalu.
Prednost će se dati pristupniku s iskustvom u izradi plana nabave.
Ostvaruje li pristupnik prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na nj u zamolbi te priložiti dokaze o priznatom statusu, da je nezaposlen i da pod jednakim uvjetima ima prednost u odnosu na ostale.

Dokazi koji se prilažu

Vlastoručno potpisana zamolba (navesti: ime i prezime, nadnevak i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-adresa); vlastoručno potpisan životopis; dokaz o državljanstvu, a stranac dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (razina C1); preslici diploma, izvješće o dosadašnjem radu; prijepis ocjena svih razina studija s prosjekom; dokazi o ispunjavanju uvjeta i prednosti.
Prijavni je rok osam (8) dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natječaj – listopad 2020.“. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne će se razmatrati. O rezultatima pristupnici će biti obaviješteni na e-adresu koju naznače u zamolbi. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova. Ovisno o potrebi, poslodavac može provesti selekcijski intervju i/ili testiranje pristupnika. Prijavom na natječaj pristupnik je suglasan da Fakultet hrvatskih studija može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove podatke u provedbi natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podatci o pristupnicima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka do završetka toga postupka. Nakon isteka roka za čuvanje dokumentacija se uništava s tim da svaki pristupnik po isteku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Klasa: 100-01/20-02/0002 
Ur. broj: 380-1/1-20-0008
U Zagrebu, 12. listopada 2020.

Tekst natječaja u PDF formatu.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic