Objavljeno: 1. 6. 2020. u 16:56
Josip Papak

Poštovani kolegice i kolege nastavnici i studenti,

 

Fakultetsko vijeće zadužilo me donijeti Naputak za odvijanje ispita u ljetnom ispitnom roku.

Zahvalan sam vam što ćete pomoći da se on ostvari na dobrobit naše fakultetske zajednice, studenata i nastavnika.

1. Studentima na sveučilišnim studijima Fakulteta hrvatskih studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. zbog uvođenja protuepidemijskih mjera, obustave nastave na Fakultetu i vrlo jakoga potresa u Zagrebu otežani su rad, učenje i polaganje ispita.

2. Zbog osobitih okolnosti epidemije koronavirusom i vrlo jakoga potresa u tekućem semestru Fakultetsko vijeće je 27. svibnja 2020. odlučilo produžiti redoviti ljetni ispitni rok ak. god. 2019./2020. pa će on trajati od 8. lipnja do 24. srpnja. Svaki nastavnik ponudit će u tom roku tri termina za svaki predmet tako može obuhvatiti sve studente koji imaju pravo polagati predmet koji su odslušali. Dva su ispitna roka unesena, a treći u razdoblju od 13. do 24. srpnja bit će unesen 23. lipnja. Rokovi su vidljivi i pretraživi na https://rokovi.fhs.hr/

3. Od 1. lipnja 2020. do kraja ispitnih rokova nastavnici trebaju redovito održavati konzultacije u nastavničkim kabinetima na Fakultetu. U tu će svrhu u vrijeme oglašenih konzultacija biti dostupni studentima u svojim kabinetima najmanje sat vremena svaki tjedan tijekom ispitnih rokova. Studenti će skrenuti pozornost nastavniku, a ako on ne reagira i na kvaliteta@hrstud.hr, kada termini konzultacija nisu ažurni i usklađeni na internetu (hrvatski, engleski) i pokraj ulaznih vrata nastavnikova kabineta.

4. Studenti su se u korespondenciji s nastavnikom i Službom za nastavu i studente dužni služiti službenom e-adresom (@hrstud.hr). Nastavnici ni osoblje nije dužno odgovarati na dopise studenata poslane s privatnih adresa e-pošte.

5. Na svim godinama studija i predmetima koji opis predmeta (silabom) donesenim na Fakultetskom vijeću ili u objavljenom Informacijskom paketu imaju utvrđeno polaganje pisanoga i usmenoga dijela ispita ukida se obveza polaganja oba dijela ispita, tako da nastavnik može odlučiti da se ispit može položiti i samo usmenim ispitom.

6. Ispiti će se u pravilu polagati u prostorijama Fakulteta hrvatskih studija. Pisano polaganje ispita na daljinu na obrazloženi nastavnikov prijedlog može odobriti prodekan za nastavu i studente. Nastavnik sam može odlučiti provesti usmeni ispit videovezom.

7. Sukladno Odluci Dekanskoga kolegija o povratku nastave u živo u jednoj klupi na Fakultetu može sjediti samo jedan student, na najvećoj mogućoj udaljenosti od drugih studenata, pazeći na higijenu ruku, očiju, usta i nosa. U dvoranama su posebno označena mjesta za studente kako bi se osigurao dovoljan razmak i efikasnije raskuživanje dvorana. Na ulazu u zgrade Fakulteta i u svakoj predavaonici nalazi se dezinficijens za ruke. Pozivaju se studenti koji doista ne mogu doći na Fakultet zbog razloga navedenih u Odluci o povratku nastave u živo, da se jave predmetnomu nastavniku kako bi se dogovorili oko polaganja ispita.

8. Svi studijski programi Fakulteta hrvatskih studija akreditirani su za izvođenje na klasičan način, a ne na daljinu te se redovito i normalno ni nastava ni ispiti ne mogu održavati na daljinu. Uprava Fakulteta prati epidemiološke prilike te su u pogledu dodatne normalizacije nastavnoga tijeka i odvijanja ispita, moguće promjene ovoga Naputka na tjednoj osnovi u zahtjevima i vraćanju na ustaljen način odvijanja akademskoga života.

9. Kad nastavnik odluči održati usmeni ispit videovezom ili dobije suglasnost da održi pisani ispit uz pomoć programa za održavanje nastave na daljinu, ostaje obveza studenta da prije testiranja semestra pribavi nastavnikov potpis i ocjenu u indeks.

10. Nastavnici su najkasnije u roku od 10 dana nakon položenoga ispita dužni studentima unijeti ocjenu u ISVU te se s njima dogovoriti kad i gdje da im unesu ocjenu u indeks.

11. Prije pristupanja ispitu na daljinu student je dužan obvezati se da se prilikom polaganja ispita na daljinu ne će služiti nedopuštenim radnjama, kao što su pomaganje prilikom ispita od strane drugih osoba, prepisivanje iz pisanih i elektroničkih izvora, fotografiranje, neovlašteno snimanje i slično, zbog kojih se može snositi odgovornost i sankcije prema zakonu i općim aktima Fakulteta.

12. Prilikom pristupanja ispitu na daljinu student treba osigurati da tijekom ispita ne bude ometan, da se u prostoru/sobi osim ispitanika ne nalaze druge osobe, da pri ima osobnu iskaznicu, indeks ili X-icu.

13. Usmeni ispit na daljinu provodi se putom aplikacije za videokonferenciju.

14. Nakon uspostave veze nastavnik obavješćuje studenta da ispit službeno započinje, poziva ga da se predstavi i ako ga od prije osobno ne poznaje, da pokaže identifikacijsku ispravu s fotografijom.

15. Nastavnik pita studenta je li upoznat s pravilima o polaganju ispita na daljinu te je li sam u prostoriji pri polaganju ispita.

16. Pomagala kao što su kalkulatori, knjige, priručnici i elektronički uređaji ne smiju se upotrebljavati ako ispitivač to posebno ne dopusti. Uporaba pomagala mora se odobriti na početku ispita. Ako na ispitu ne postoji opisana mogućnost korištenja pomagala, vrijedi predmnijeva da prilikom ispita nisu dopuštena nikakva druga pomagala.

17. U slučaju neplaniranoga prekida ispita kao što je nestanak struje, potres, uzbuna zbog požara ili druge opasnosti ili u nekim drugim opravdanim slučajevima više sile ispitivač je ovlašten odlučiti o daljnjem provođenju ispita. Ako je prekid duži od 60 minuta ispit se mora otkazati, a ako je prekid kraći od sat vremena ispit se može nastaviti. Student je dužan ostati pri zaslonu 60 minuta nakon prekida veze. Ako se udalji, a veza se ponovo uspostaviti, smatra se da je odustao od polaganja ispita na daljinu.

18. Protiv pristupnika koji se ne bude pridržavao točaka 11., 12. i 16. ovoga Naputka i bude uhvaćen u korištenju nedopuštenih sredstava ili radnji pokrenut će se stegovni postupak.

19. Na završetku usmenoga ispitivanja ispitivač izvješćuje pristupnika o završetku ispita i objavljuje mu ocjenu koju je dobio na način da mu priopći: „Kolega/kolegice, završili smo s usmenim ispitom. Za iskazano znanje dajem vam ocjenu ‘xxxxx’. Prihvaćate li ocjenu?“ Pristupnik ima pravo odbiti ocjenu, što podrazumijeva nepolaganje ispita. Student ima pravo polagati isti ispit pred nastavnikom najviše tri puta, a četvrti put polaže ispit pred nastavničkim povjerenstvom. Razmak između dvaju polaganja mora biti najmanje sedam dana. Pristupnik koji smatra da na ispitu nije pravedno ocijenjen u roku od 24 sata može podnijeti obrazloženu pritužbu prodekanu za nastavu i studente.

 

Hvala na suradnji i razumijevanju. Svima želim uspješan ljetni ispitni rok.

 

Doc. dr. sc. Dario Vučenović

Prodekan za nastavu i studente

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic