Objavljeno: 14. 8. 2018. u 13:01
Administrator

 

 

Razgovarala Gordana Sarkotić.

Pripadnici hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva od ove jeseni na olakšan način mogu upisati i na preddiplomskoj razini studirati kombinaciju dvaju studija (dvopredmetno) ili samo jedan studijski program (jednopredmetno)”, ističe za Narod.hr pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Mario Grčević s kojim smo razgovarali o mogućnosti studiranja kroatologije (hrvatskoga identiteta, kulture, jezika i književnosti), povijesti, filozofije, latinskoga jezika, komunikologije, sociologije i psihologije na Hrvatskim studijima u Zagrebu i posebnoj upisnoj kvoti za Hrvate izvan Hrvatske.

Poštovani profesore Grčeviću, kako je došlo do posebne upisne kvote za Hrvate izvan Hrvatske na studijskim programima Hrvatskih studija?

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu osnovani su u jesen 1991. godine zbog potrebe da se na najvećem i najvažnijem hrvatskom sveučilištu uvedu oni humanistički i društveni studiji, koji do tada nisu postojali ili su bili ideološki opterećeni jugoslavenskim komunističkim nasljeđem.

Godine 2011. Hrvatski je sabor donio Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske koji je, između ostaloga, propisano: „Radi olakšavanja postupka upisa potiču se visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj na donošenje upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske.“ Svrha je osiguravanja posebne upisne kvote poticanje povratka Hrvata i hrvatskih potomaka u Hrvatsku, a u slučaju hrvatskih autohtonih zajednica u dijaspori jačanje njihovih veza s Domovinom i očuvanje identiteta njihovih pripadnika.

Hrvatski studiji predložili su početkom ove godine Senatu Sveučilišta u Zagrebu da odobri upisnu kvotu za upis više od pedeset mladih Hrvata izvan Hrvatske u I. godinu preddiplomskih studija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. Senat je to odobrio. Na inicijativu Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH previđeno je da država podmiri trošak studiranja za stotinu mladih Hrvata na zagrebačkom sveučilištu.

Što se studentima prve godine nudi na Hrvatskim studijima?

Oni mogu studirati preddiplomske studije filozofije, komunikologije, kroatologije (hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta, kulture, jezika i književnosti), latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije. Preddiplomski studij traje tri godine i nakon njega se može nastaviti dvogodišnji diplomski studij. Studij se odvija prema Bolonjskom sustavu.

Što Hrvati izvan RH mogu studirati na Hrvatskim studijima?

Pripadnici hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva od ove jeseni na olakšan način mogu upisati i na preddiplomskoj razini studirati kombinaciju dvaju studija (dvopredmetno) ili samo jedan studijski program (jednopredmetno).

Dvopredmetno mogu izabrati između sljedećih studija: kroatologija (20 slobodnih mjesta), povijest (20), filozofija (10), latinski jezik (10), komunikologija (6) i sociologija (4).

Jednopredmetno mogu upisati: kroatologiju (ostalo je 5 slobodnih mjesta), povijest (5), sociologiju (3), komunikologiju (2) i psihologiju (1).

Studirati mogu samo kao redoviti studenti, bez drugoga posla ili studija, uz redovito pohađanje nastave.

Hrvatski studiji osnovali su posebnu radnu skupinu – Razredbeno povjerenstvo za upis mlađih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske sa zadaćom da učini sve što je sukladno hrvatskim propisima moguće kako bi se pripadnicima hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva olakšalo upis i prilagodbu na novu sredinu.

Koliko stoji studiranje?

Za Hrvate izvan Hrvatske prva godina studiranja bit će besplatna, snosit će je hrvatski porezni obveznici. Za one koji budu ispunjavali sve studentske obveze Država će sufinancirati troškove studiranja i kasnijih godina, i do 100 %.

Tko se može prijaviti?

Predviđene posebne upisne kvote odnose na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke kao i na pripadnike hrvatske manjine u Austriji, Srbiji, Sloveniji, Slovačkoj, Rumunjskoj, Makedoniji, Mađarskoj, Italiji, Crnoj Gori, Češkoj, Kosovu i Bugarskoj. Ova upisna kvota ne odnosi se na Hrvate iz BiH, oni se upisuju u redovitoj kvoti s maturantima iz Hrvatske.

Koji su uvjeti za upis Hrvata izvan Hrvatske?

Tri su jednostavna uvjeta. Prvo, pripadnost hrvatskomu narodu s prebivalištem izvan Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Drugo, završena četverogodišnja srednja škola ili dvanaestogodišnji odgoj i obrazovanje. Treće, spremnost na doseljenje u Zagreb i praćenje nastave na hrvatskom jeziku.

Koji je rok za prijavu?

Pristupnici podnose zamolbe za upis u prvu godinu preddiplomskoga studija od sada pa do nedjelje 9. rujna 2018. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena preko aplikacije dostupne na: croaticum.hrstud.hr/upis/. Preporučujem da se ne čeka zadnji čas, nego da se zainteresirani prijave što prije.

Što treba priložiti?

Preko interneta treba unijeti nekoliko podataka i priložiti skenirano: dokaz o državljanstvu, potpisanu izjavu o pripadnosti hrvatskomu narodu (ako pristupnik nema hrvatsko državljanstvo), motivacijsko pismo (na hrvatskom, engleskom, kastilskom/španjolskom ili njemačkom jeziku), svjedodžbe za zadnja četiri razreda srednje škole i ispravu o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 (ako je pristupnik ima).

Pristupnici koji ispune uvjete pristupit će motivacijskom razgovoru i procjeni znanja hrvatskoga jezika. Razgovor će se održati putom video-poziva ili uživo na Hrvatskim studijima u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, Zagreb, između 10. i 12. rujna 2018. Upisi će biti potkraj rujna.

Više detalja dostupno je na hrvatskom (www.hrstud.unizg.hr/hrvati_izvan_rh), engleskom (https://www.hrstud.unizg.hr/en/enrolment/enrolment_of_croatians_outside_the_republic_of_croatia) i kastilskom jeziku (https://www.hrstud.unizg.hr/es/inscripcion_de_croatas).

Izvor: Narod.hr

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic