Objavljeno: 12. 2. 2018. u 07:58
Uređeno: 12. 2. 2018. u 08:00
admin

Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti,

na sjednici privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća (ZNV) 11. veljače 2018. četiri od šest studentskih predstavnika: Matej Vrljić, Emma Kovačević, Luka Kovač i Duje Kovačević uložili su suspenzivni veto na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana (INP) preddiplomskih i diplomskih studija u ljetnom semestru XXVI. ak. god. 2017./2018., nakon što je za donošenje te odluke prethodno glasovalo 27 članova ZNV-a.

Promjena INP-a jest pitanje od posebnoga interesa za studente.

Suspenzivni veto uložila je natpolovična većina studentskih predstavnika u ZNV-u i to je njihovo pravo.

Utvrđujem da su ti studentski predstavnici, iako uredno pozvani dva puta, bili izostali i da nisu bili ispričali nedolazak na prethodnu sjednicu ZNV-a 31. siječnja 2018. na kojoj je, između ostaloga, odlučeno:

1. „Nastavni plan preddiplomskih i diplomskih studija od ljetnoga semestra akademske godine 2017./2018. u pravilu će se izvoditi prema studijskim programima inoviranima odlukama privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 26. listopada 2017. i odobrenima aktima Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu od 22. prosinca 2017.“

2. „Zadužuje se Služba za nastavu i studentske poslove da do 12. veljače 2018. provede izmjene Izvedbenoga nastavnoga plana u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i da sastavi popis promjena Izvedbenoga nastavnoga plana, radi njihove formalne ovjere na sljedećoj sjednici privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća.“

Te su odluke donesene i na snazi su.

Prije nego sam doznao za suspenzivni veto od 11. veljače, skupini studenata filozofije, koja je molila da upiše i sluša jedan predmet prema starom programu, odgovorio sam: „vašoj je zamolbi udovoljeno, jer se ono što ste zatražili zapravo podrazumijevalo u odluci Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija, a i dodatno je zajamčeno odredbom članka 56. stavka 5. Statuta Sveučilišta u Zagrebu… S obzirom na formulaciju odluke ZNV-a (‘u pravilu’) kao i na ono što je bilo izrijekom preporučeno na sjednici ZNV-a, podrazumijeva se pravo studenta, koji to želi, da upisuje obvezatne predmete prema programu koji je bio na snazi kada je upisao studij… Budući da je predmet… bio u studijskom programu i INP-u akademskoj godini… kad je vaš naraštaj upisao preddiplomski studij filozofije, obavještavam vas da prigodom upisa u ljetni semestar možete birati želite li upisati, slušati i položiti predmet Kant, ili predmet Filozofija povijesti, kojim je on zamijenjen u promijenjenom studijskom programu. Ako biste imali problema s upisivanjem predmeta preko Studomata, molim da se javite u Službu za studente gdje će problem biti otklonjen.“

Dakle, promjenama studijskoga programa i usklađenjem INP-a s njim nikomu se ne nanosi nepravda i ne ometa njegovo studentsko pravo.

U svakom slučaju, promjenama INP-a, koje su predložene 9. veljače 2018., nisu bili zahvaćeni preddiplomski studij psihologije, jednopredmetni preddiplomski studij kroatologije, jednopredmetni preddiplomski studij sociologije, diplomski studij hrvatskoga latiniteta, diplomski studij komunikologije i diplomski studij sociologije. Stoga nema zaprjeke da upis u ljetni semestar na njima ne započne 12. veljače, kako je bilo i planirano.

Suspenzivni veto od 11. veljače 2018. odnosi se na promjene INP-a na preddiplomskim studijima filozofije, komunikologije i povijesti, a time i na upis dvopredmetnih preddiplomskih studija koji sadržavaju njihovu kombinaciju, kao i na promjene INP-a na diplomskim studijima filozofije, kroatologije, povijesti i psihologije. Stoga vas ovim obavještavam da će upisi u ljetni semestar na te studije početi 22. veljače.

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Mario Grčević

Pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

U Zagrebu, 11. veljače 2018.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS