Objavljeno: 10. 4. 2017. u 16:49
Radoslav Sakač

Poštovane kolegice i kolege,

 

dio zaposlenika Hrvatskih studija stupio je 3. travnja 2017. u štrajk. Najavio ga je Nezavisni sindikat znanosti i visokoga obrazovanja 24. ožujka 2017. Budući da je sindikalni povjerenik odbio dati podatke o tom koji zaposlenici štrajkaju, službe Hrvatskih studija obavile su evidenciju i ustanovile da je od 100 zaposlenika u štrajk stupilo 17 zaposlenika: 1 redoviti profesor, 3 izvanredna profesora, 5 docenata, 1 predavač i 7 poslijedoktoranada.

 

Prema odredbi iz čl. 205. st. 1. Zakona o radu sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova, dakle, onda kada je riječ o kolektivnom interesnom sporu koji se izravno tiče gospodarskih i socijalnih prava članova sindikata. Iz „Najave štrajka“ od 24. ožujka 2017., u kojoj su opisani zahtjevi Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja, razvidno je da se štrajk sazvao zbog neslaganja jednoga dijela zaposlenika Hrvatskih studija s institucionalno-organizacijskim promjenama na Hrvatskim studijima i zbog osporavanja zakonitosti ili svrsishodnosti odluka nadležnih tijela Sveučilišta. Ti zahtjevi ne predstavljaju zaštitu kolektivnih gospodarskih i socijalnih interesa radnika pa je štrajk bez zakonskoga uporišta. Na to sam upozorio na skupu zaposlenika Hrvatskih studija 6. travnja 2017., na kojem smo o situaciji na Hrvatskim studijima govorili prorektor prof. dr. sc. Ante Čović u ime Sveučilišta u Zagrebu i ja kao pročelnik Hrvatskih studija. Podudarno s time, Županijski sud u Zagrebu donio je 10. travnja 2017. Presudu i rješenje kojima se štrajk zabranjuje i utvrđuje da je nezakonit. Prema upozorenju pravnika sudjelovanje u takvim štrajkovima u određenim okolnostima može biti razlogom za izvanredni otkaz ugovora o radu. Presuda i rješenje Županijskoga suda objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskih studija.

 

Molim sve zaposlenike Hrvatskih studija, vanjske suradnike i zainteresiranu javnost da uzmu na znanje sljedeće činjenice:

 

  1. Trenutačno se provodi reforma Hrvatskih studija sukladno s Pismom očekivanja ministra Vedrana Mornara iz 2014., sukladno s Preporukama Odbora za provedbu postupka rješavanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja Hrvatskih studija i sukladno s Programom rada na temelju kojega sam odlukom Rektora i Senata 2016. imenovan voditeljem Hrvatskih studija, a s ciljem stjecanja pravne osobnosti Hrvatskih studija i definiranja nespornoga mjesta Hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu. Tom se reformom Hrvatski studiji ne ukidaju, već profiliraju i unaprjeđuju.
  2. Reformom Hrvatskih studija ne ukidaju se radna mjesta na Hrvatskim studijima, već se otvaraju nova. Zapošljavanja se provode sukladno svim zakonskim i akademskim pravilima.
  3. Privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija prijelazno je tijelo kojemu je zadaća provesti reformu Hrvatskih studija, a nakon čega će biti uspostavljeno novo Znanstveno-nastavno vijeće.
  4. Rektor i Rektorski kolegij u užem sastavu donijeli su prijedlog o vraćanju 15 upisnih mjesta za preddiplomski studij Filozofije u sljedećoj akademskoj godini, o čemu će konačnu odluku donijeti Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici 11. travnja 2017.

S poštovanjem,

pročelnik Hrvatskih studija

izv. prof. dr. sc. Mario Grčević

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic