O nama

Studij komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu utemeljen je 1996. godine i to prvo kao studij novinarstva, a 2005. godine preimenovan je u studij komunikologije. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz komunikologije, novinarstva, povijesti medija i odnosa s javnošću. Studenti tijekom studija stječu znanje o metodama istraživanja masovne komunikacije i obrade podataka te o povijesnom razvoju novinarstva i masovne komunikacije u svijetu i Hrvatskoj. Studenti komunikologije dobivaju temeljna znanja o medijima i osobitostima izvještavanja za njih, usmjeravaju se za rad na početnim poslovima u nekom od medija ili tvrtkama, tj. odjelima za odnose s javnošću. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje medija i komunikologije. Studenti komunikologije Hrvatskih studija okupljeni su oko Udruge studenata komunikologije i novinarstva Komuna, koja je osnovana 2008. godine i svake godine organiziraju studentski simpozij "Mediji na drukčiji način".


Objavljeno: 1. 4. 2022. u 09:44
Uređeno: 1. 4. 2022. u 09:45
Dražen Maleš

Asistent na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija Davor Trbušić obranio je u srijedu 30. ožujka 2022. svoju doktorsku disertaciju naslova „Oblici i načini cenzure javnih istupa Alojzija Stepinca u svjetovnom i katoličkom tisku Nezavisne Države Hrvatske“.

Disertacija izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Danijela Labaša, bavi se dosad neistraženom i podzastupljenom temom odnosa cenzorskog i propagandnog aparata jednog od totalitarnih režima prema javnom djelovanju katoličkog crkvenog poglavara za vrijeme Drugog svjetskog rata. Koristeći ponajprije samostalno provedena vlastita istraživanja kao i sekundarne izvore, autor disertacije temi pristupa dominantno s komunikološkog aspekta, no jednako tako uspješno objedinjuje i povijesni te kroatološki, a dijelom i sociološki kontekst toga razdoblja i sustava, čime ovaj rad nesumnjivo dobiva svoj interdisciplinarni karakter.

Polazeći od pretpostavke da masovni mediji uvijek poprimaju oblik i kolorit određenih društvenih i političkih struktura, autor u teorijskom dijelu disertacije tematizira četiri općeprihvaćene teorije o tisku pri čemu se poseban naglasak posvećuje sovjetsko-komunističkoj teoriji, čije postavke, mehanizme i taktike povezuje s medijsko-promidžbenim sustavima nacionalsocijalističke Njemačke, fašističke Italije i Nezavisne Države Hrvatske.

U radu se također detaljno analizira povijesni i komunikološki kontekst stanja slobode medija te djelovanja svjetovnoga i vjerskoga (katoličkoga) tiska u tom razdoblju. Pri tome se značajna pozornost posvećuje razotkrivanju ključnih obilježja medijsko-promidžbenog sustava ustaškoga režima, kao i njegovih cenzorskih i propagandnih mehanizama. Ta razrada podrazumijeva i deontološki pristup manipulaciji i instrumentalizaciji medija u službi propagande, čime se bavi novinarska i medijska etika, što posljedično uključuje cenzuru i sve njezine oblike: preventivnu, suspenzivnu i autocenzuru.

Istraživački dio rada podijeljen je u dvije međusobno povezane faze. Autor se u prvoj istraživačkoj fazi usredotočuje na analizu javnih istupa nadbiskupa Stepinca u vremenu totalitarnog režima Nezavisne Države Hrvatske. Pritom glavni naglasak stavlja na kvantitativnu i kvalitativnu analizu sadržaja onih javnih istupa iz kojih se iščitava njegov odnos prema tadašnjim društvenim okolnostima, besmislenosti rata i njegovim pogubnim posljedicama, uzaludnosti pokušaja uspostave novih društvenih poredaka koji ne poštuju Božje zakone te rasističkoj ideologiji.

U drugoj istraživačkoj fazi autor na uzorku od šest najrelevantnijih svjetovnih i vjerskih tiskovina toga doba pristupa kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi najava i odjeka odabranih javnih istupa nadbiskupa Stepinca. Pritom je autor koristio samostalno izrađenu analitičku matricu, koja je poslužila za uvid u osnovna obilježja tiskovina te u opće trendove izvještavanja o jednoj, specifičnoj osobi u konkretnom vremenskom razdoblju oslanjajući se na uobičajene metode i modele koji se koriste za istraživanje medijskih sadržaja od samih početaka razvoja informacijskih i komunikacijskih znanosti.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic