Objavljeno: 17. 7. 2020. u 09:45
Uređeno: 22. 8. 2020. u 11:49
Goran Dejanović

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 NATJEČAJ

za upis u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

 1. Kroatologija
 2. Povijest
 3. Filozofija

Osnovni uvjeti

 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij filozofije, ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom visokom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij filozofije).
 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij kroatologije (studij hrvatske kulture), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij kroatologije).
 • Uspješno završen jednopredmetni ili dvopredmetni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti ili drugi studij ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij povijesti)

Posebni uvjeti

 • ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • pristupnici s nižim prosjekom, ali ne nižim od 3,50, moraju priložiti i dvije preporuke (u zatvorenoj omotnici) sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (ne starije od 6 mjeseci);
 • pristupnici s nižim prosjekom koji imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove mogu biti primljeni na temelju odluke Razredbenoga povjerenstva.
 • motivacijski razgovor pred povjerenstvom.

Upisna kvota:

Kroatologija: 15 studenata
Povijest: 25 studenata
Filozofija: 15 studenata

Prilozi

 • Prijava na natječaj sa sljedećim podatcima: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobilnog telefona.
 • Motivacijsko pismo u opsegu od 1500 do 2000 riječi u kojemu je potrebno navesti: razloge prijave na studij, znanstveni interes, okvirni prijedlog teme i plana istraživanja, način financiranja studija, opis uvjeta i trajanja studiranja – u punom radnom vremenu (osobe zaposlene u sustavu znanosti ili visokog obrazovanja, do 3 godine) ili s dijelom radnoga vremena (osobe koje tijekom studija obavljaju neki drugi posao, do 5 godina).
 • Životopis
 • Ovjerena preslika diplome
 • Prijepis ocjena položenih ispita na prethodnoj razini studija
 • Potvrda o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika) ili druga odgovarajuća isprava (za strance).

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij traje šest semestara (180 ECTS-bodova).
Participacija u troškovima studija iznosi 8.000,00 kuna po semestru.

Prijave na natječaj primaju se od 1. rujna do 1. listopada 2020. isključivo poštom na adresu: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomska referada, Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – poslijediplomski“.

Nepotpune i zakašnjele prijave ne će se razmatrati.

Tekst natječaja u PDF formatu preuzmite ovdje.

Osnovne informacije o studijima mogu se dobiti na mrežnim stranicama Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: www.hrstud.unizg.hr, na telefon (01) 245 7633 ili na adresi elektroničke pošte: poslijediplomski@hrstud.hr.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic