O djelatniku
Jure Trutanić, mag. paed. et mag. educ. hist.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:asistent
Lokacija: S3 (zgrada knjižnice)
Konzultacije:

Četvrtkom: 13.15 - 14.15

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:2019.
Na odjelu od:2021.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Jure Trutanić rođen je 1. kolovoza 1994. godine u Makarskoj, no dolazi iz Selaca na otoku Braču. Na Braču je proveo djetinjstvo, završio osnovnu školu u Selcima te opću gimnaziju u Srednjoj školi Bol. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu završio je 2019. dvopredmetni diplomski studij pedagogije i povijesti nastavničkog usmjerenja obranom diplomskog rada na temu Četnički pokret Draže Mihailovića u Dalmaciji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Iskustvo studiranja na stranom sveučilištu ostvario je 2017. boravkom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani u trajanju od jednog semestra u sklopu programa razmjene Erasmus+. Završetkom studija stekao je kvalifikaciju magistra edukacije povijesti i pedagogije (mag. educ. hist. et mag. paed.) Nakon višegodišnjeg iskustva turističkog vođenja širom Hrvatske i Europe pokrenuo je 2019. vlastiti obrt za turističko vođenje. Trenutno izvodi nastavu u sklopu studija povijesti i kroatologije iz nekoliko obveznih i izbornih kolegija koji se bave temama iz hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti. Predmet njegova užeg znanstvenog interesa jesu teme iz nacionalne političke i kulturne povijesti 19. i 20. stoljeća. Autor je nekoliko znanstvenih članaka u polju povijesti, a povremeno objavljuje političke i historiografske priloge publicističke naravi. Doktorand je na poslijediplomskom studiju povijesti Fakulteta hrvatskih studija.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Članci:

  1. Trutanić, Jure. "Kontroverze oko izbora kandidata otoka Brača za Dalmatinski sabor u kotaru vanjskih općina Brača, Hvara i Visa 1901. godine", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, br. 63 (2021): 289-323. https://hrcak.srce.hr/268212    

 

  1. Trutanić, Jure. „David Starčević u raskolu Stranke prava 1895.“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 53, br. 2 (2021): 179-204. https://hrcak.srce.hr/file/398238  

 

  1. Trutanić, Jure. „Nakladnički poduhvat Ivana Kazimira Ostojića u Donjoj Tuzli početkom 20. stoljeća“, Historijski zbornik 74, br. 2 (2021): 289-321. https://hrcak.srce.hr/272779  

Prikazi:

  1. Trutanić, Jure. "Dalmacija pod habsburškom krunom. Fra Ante Matijević, Povijest Dalmacije za vrijeme prve austrijske vladavine 1797-1806, priredio Marko Trogrlić, Zagreb: Leykam International, 2020, 251 str." Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 52, br. 2 (2020): 452-454. https://hrcak.srce.hr/255185

 

  1. Trutanić, Jure. "Mateo Bratanić, Pomorstvo Dalmacije u 19. stoljeću: otok Hvar u tranziciji (Zadar; Stari Grad: Sveučilište u Zadru; Muzej Staroga Grada, 2020), 207 str." Časopis za suvremenu povijest 53, br. 1 (2021): 379-382. https://hrcak.srce.hr/255108

 

  1. Trutanić, Jure. "Ante Samardžić, Konstantin Vojnović u hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji (1858.-1874.) Podstrana: Matica hrvatska - ogranak Podstrana, 2020), 156 str.." Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, br. 59 (2021): 327-332.  https://hrcak.srce.hr/267693

 

  1. Trutanić, Jure. "Duje Jakovčević, Naprednjaštvo u Dalmaciji: Hrvatska demokratska stranka/Hrvatska pučka napredna stranka 1905.-1914., Zagreb, Srednja Europa, 2021., 167 str.; str. 413-418." Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 65 (2023): 405-410. https://hrcak.srce.hr/312812   

 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic